Επιστροφή σε Β΄ Τάξη

Παίξαμε το Unscramble the rules

Με τη Β τάξη παίξαμε το unscramble the rules

  1. Αρχικά δόθηκε μία κάρτα σε κάθε παιδί και του ζητήθηκε να γράψει μόνο του την αρχή ή το τέλος
  2. Μετά έγινε η αντιστοίχιση των καρτών και διαπιστώθηκε αν είχαν συμπληρώσει σωστά εξ αρχής

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση