Επιστροφή σε Δραστηριότητες 2019-2020 (SWS)

Bιβλίο δραστηριοτήτων

Δημιουργήθηκε βιβλίο δραστηριοτήτων και οι μαθητές  με τη σειρά τους δημιουργούν τα δικά τους βιβλία για να απαντήσουν στα ερωτήματα του βιβλίου.

https://www.storyjumper.com/book/read/81474035

https://www.storyjumper.com/book/read/81828495

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση