Επιστροφή σε Δραστηριότητες 2018-2019 (SWS)

ΣΤ’ ΤΑΞΗ (SWS)

Δραστηριότητες της ΣΤ’ Τάξης στα πλαίσια του προγράμματος Safe Water Sports

Δραστηριότητες με πειράματα

Δραστηριότητες με πειράματα στο πλαίσιο του προγράμματος! Βιωματική και συνεργατική μάθηση! Μπράβο στους μαθητές μας για την υπευθυνότητα και συνεργασία τους!  

Κανόνες ασφάλειας

Συνοπτικοί κανόνες ασφάλειας από την ΣΤ τάξη

Φροντίζω τις ακτές

Δραστηριότητες με ανακυκλώσιμα υλικά και δημιουργία κολάζ  

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση