Επιστροφή σε Δ’ ΤΑΞΗ (SWS)

Φροντίζω τις ακτές!!!

Ομαδική εργασία με ανακυκλώσιμα υλικά της Δ’ Τάξης με θέμα “Φροντίζω τις ακτές”.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση