Επιστροφή σε Α’ ΤΑΞΗ (SWS)

Δραστηριότητες Α τάξης για κανόνες ασφάλειας με τα θαλάσσια αθλήματα

Αφού παρουσιάστηκαν οι κανόνες ασφάλειας, έγιναν δραστηριότητες εμπέδωσης, ψηφοφορία για το πιο δημοφιλές θαλάσσιο άθλημα και στη συνέχεια οι μαθητές ζωγράφισαν.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση