Επιστροφή σε Δραστηριότητες 2018-2019 (SWS)

Α’ ΤΑΞΗ (SWS)

Δραστηριότητες της Α’ Τάξης στα πλαίσια του προγράμματος Safe Water Sports

Δραστηριότητες Α τάξης για κανόνες ασφάλειας με τα θαλάσσια αθλήματα

Αφού παρουσιάστηκαν οι κανόνες ασφάλειας, έγιναν δραστηριότητες εμπέδωσης, ψηφοφορία για το πιο δημοφιλές θαλάσσιο άθλημα και στη συνέχεια οι μαθητές ζωγράφισαν.

Φροντίζουμε τις ακτές!

Φτιάξαμε προφορική ιστορία!!!! Φτιάχνοντας λέξεις με τα αρχικά της φράσης “Φροντίζουμε τις ακτές”.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση