Επιστροφή σε Safe water sports

11η Μαϊου: Εθνική Ημέρα Θαλάσσιων Ατυχημάτων & Πνιγμών

Διονυσακόπολος Γιώργος, Δ δημοτικού

Δρόσος Αλέξανδρος, Γ’ Τάξη

Μαριάννα Γιαννοπούλου Δ’ τάξη και Ευαγγελία Γιαννοπούλου Β τάξη

Κλωνής Κωνσταντίνος Γτάξη

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση