Επιστροφή σε Προγράμματα

“Πράκτορες του πλανήτη”

Στις Β, Γ, Δ τάξεις του σχολείου μας πραγματοποιείται ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, βιωματικό και πολύ καινοτόμο.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση