Επιστροφή σε Προγράμματα

eTwinning

Καταγραφή

Το eTwinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης

Το σχολείο μας θα συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning φέτος με το έργο: “Christmas connecting students”.

Το eTwinning προσφέρει μία πλατφόρμα για το προσωπικό (εκπαιδευτικούς, διευθυντές, βιβλιοθηκάριους κ.λ.π.) που εργάζεται σε σχολεία των συμμετεχόντων Eυρωπαϊκών χωρών, για να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να διεξάγουν έργα, να μοιράζονται και, με λίγα λόγια, να αισθάνονται και να αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής κοινότητας μάθησης.

https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση