Επιστροφή σε Θεματικός άξονας: “Ευ ζην”

Σχολικός εκφοβισμός: τι είναι;

Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με θεματικό άξονα “Ευ ζην” και υποθεματική την αυτομέριμνα, ασχολούμαστε με τον ορισμό του σχολικού εκφοβισμού. Οι ιδέες των μαθητών ενδιαφέρουσες και αποκαλυπτικές!!!

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση