Επιστροφή σε Θεματικός άξονας: «Ευ ζην»

“Μεγαλώνω και αλλάζω. Τι μου συμβαίνει;”

Οι μαθητές, στο πλαίσιο του προγράμματος “Αλλαγές στην εφηβεία” παρακολουθούν δύο παρουσιάσεις (μία για κορίτσια και μία για αγόρια) σε μορφή power point σχετικές με τις αλλαγές στο σώμα στην εφηβεία (από υλικό του ΙΕΠ- Δράσεις και Παρεμβάσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας για την «Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία). Οι παρουσιάσεις γίνονται παράλληλα, ξεχωριστά σε αγόρια και κορίτσια.

Έπειτα οι μαθητές υπογραμμίζουν το πιο θετικό και το πιο αρνητικό για το κάθε φύλο, εντοπίζοντας τα κοινά τους σημεία αλλά και τις κοινωνικά κατασκευασμένες διαφορές τους.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση