Επιστροφή σε Θεματικός άξονας: «Ευ ζην»

Η Πηνελόπη της θάλασσας…

Στα πλαίσια της δραστηριότητας του προγράμματος, τα δικαιώματα είναι για όλες / όλους ίδια, μιλήσαμε με τους μαθητές για τις στερεοτυπικές συμπεριφορές που σχετίζονται με το φύλο με αφορμή το βιβλίο που διαβάσαμε, “Η Πηνελόπη της Θάλασσας”. 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε μία παρουσίαση με τις εργασίες των μαθητών σχετικές με το παραπάνω βιβλίο:

https://docs.google.com/presentation/d/1ej9i3UWJgXvpDKS6g8odpB6Cb9ANx1kopTSSVsFJofA/present?includes_info_params=1&eisi=CM-h5KnZ7fMCFSnhTAod_z8PwA&slide=id.p

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση