Επιστροφή σε Θεματικός άξονας: «Ευ ζην»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3ο: Καταλαβαίνοντας και νιώθοντας τον άλλο!

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3ο: Καταλαβαίνοντας και νιώθοντας τον άλλο!

Δραστηριότητες:

  • Η ανάγκη του άλλου θα μπορούσε να είναι και δική μου!

Παρουσιάστηκε στους μαθητές μια φωτογραφία ενός μαθητή που υποφέρει και διαβάσαμε την ιστορία του. Στη συνέχεια τα παιδιά έφτιαξαν έναν καταιγισμό ιδεών με σκέψεις και συναισθήματα για την ιστορία του παιδιού αυτού.

ΙΔΕΩΝ

  • Έλα στη θέση του!

Ζητήθηκε από τους μαθητές να προσπαθήσουν να κόψουν μια ζωγραφιά με το ψαλίδι όχι με το κυρίαρχο χέρι (αυτό που γράφουν) αλλά με το άλλο. Σκοπός της δραστηριότητας ήταν να διαπιστώσουν τη δυσκολία που αντιμετώπισαν και να εκφραστούν για το πώς αισθάνθηκαν που βρέθηκαν σε μια «δύσκολη» κατάσταση. Έπειτα, αναφέρθηκαν στα διαφορετικά είδη αναγκών και δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος. Τέλος, διαπίστωσαν ότι ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί σε ανάγκη και σε δύσκολή θέση.

Viber 2

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση