Επιστροφή σε Θεματικός άξονας: «Ευ ζην»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο: Περιγράφω τον εαυτό μου και γνωρίζομαι καλύτερα με τους άλλους!

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: «Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία»

 

ΤΙΤΛΟΣ: Παίζουμε και Μαθαίνουμε Παρέα, Πάντα με Βλέμμα Θετικό..!!

 

Το πρόγραμμα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 21+, με τίτλο, Παίζουμε και Μαθαίνουμε Παρέα, Πάντα με Βλέμμα Θετικό..!!, είναι προσανατολισμένο, μέσα από ομαδοσυνεργα-τικές – κατά βάση – δραστηριότητες (λεκτικές, καλλιτεχνικές, κινητικές κ.λπ.), στην καλλιέργεια και ενίσχυση του αλτρουισμού, της ενσυναίσθησης, της αισιοδοξίας, του χιούμορ, της δημιουργικότητας, της έκφρασης συναισθήματος, της ανθεκτικότητας, της αυτοεκτίμησης, της αυτεπίγνωσης και της υπευθυνότητας, ώστε να  βοηθηθούν οι μαθητές/τριες, να γίνουν ακόμη πιο δεκτικοί/ες, στη δυνατότητα κατανόησης, συνύπαρξης, συνεργασίας και φιλίας, με τον/την άλλο/η, τον/την διαφορετικό/ή. Τα επτά βιωματικά εργαστήρια του εν λόγω προγράμματος, απευθύνονται σε μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης του Δημοτικού.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο: Περιγράφω τον εαυτό μου και γνωρίζομαι καλύτερα με τους άλλους!

Δραστηριότητες:

  • Τι είναι «ταυτότητα»!

Τα παιδιά σχημάτισαν έναν κύκλο. Ένας/Μία μαθητής/τρια κρατάει μία μπάλα, παρουσιάζει τον εαυτό της στην ολομέλεια, λέγοντας μόνο δύο λέξεις (επίρρημα και επίθετο ή και οτιδήποτε άλλο, για παράδειγμα, είμαι….σταθερά προσεκτικός) και πετάει την μπάλα σε έναν/μία συμμαθητή/τριά του/της.

  • Μια εικόνα χίλιες λέξεις!

Οι μαθητές οργανώθηκαν σε μικρές ομάδες (3-4 μαθητών/τριών) και η εκπαιδευτικός παρουσίασε μέσω του προβολέα της τάξης, δύο-τρεις φωτογραφίες με παιδιά με διαφορετικά χαρακτηριστικά (εθνικότητα, θρησκεία, χρώμα κ.λπ). Ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες, να δημιουργήσουν, ανά ομάδα, σε μία κόλλα χαρτί δύο λίστες: μία με τα κοινά χαρακτηριστικά, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα που μπορεί να έχουν με τα παιδιά των φωτογραφιών και μία με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουν.

  • Πες το χωρίς λέξεις! Παντομίμμα!

Τα παιδιά συνέχισαν σε ομάδες. Ένας/Μία μαθητής/τρια από κάθε ομάδα παίρνει από το «Κουτί της Ταυτότητας» (ένα απλό χάρτινο κουτί) ένα κλειστό χαρτάκι με μία λέξη κλειδί, όπως, εαυτός, άλλος, συνεργασία, κοινότητα, ομαδική εργασία, κ.λπ.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση