Επιστροφή σε Ε’ Τάξη (Ε.Δ.)

Θεματικός άξονας: «Ευ ζην»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο: Περιγράφω τον εαυτό μου και γνωρίζομαι καλύτερα με τους άλλους!

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: «Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία»   ΤΙΤΛΟΣ: Παίζουμε και Μαθαίνουμε Παρέα, Πάντα με Βλέμμα Θετικό..!!   Το πρόγραμμα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 21+, με τίτλο, Παίζουμε και Μαθαίνουμε Παρέα, Πάντα με Βλέμμα Θετικό..!!, είναι προσανατολισμένο, μέσα από ομαδοσυνεργα-τικές – κατά βάση – δραστηριότητες (λεκτικές, καλλιτεχνικές, κινητικές κ.λπ.), στην καλλιέργεια …

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2ο: Γράφω και μαθαίνω καλύτερα για μένα και τους άλλους!

Δραστηριότητες: Τα παιδιά συμπλήρωσαν ένα φύλλο εργασίας – παιχνίδι αυτογνωσίας και στη συνέχεια ζωγράφισαν σε μια κόλλα χαρτί μια εικόνα που ταιριάζει στα θετικά τους στοιχεία. Ο εαυτός μου και οι άλλοι! Οι μαθητές/τριες οργανώθηκαν σε μικρές ομάδες (3-4 μαθητών/τριών) και ο καθένας/μία έγραψε σε μία κόλλα χαρτί πέντε προτερήματα και πέντε ελαττώματα (σε δύο …

Viber 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3ο: Καταλαβαίνοντας και νιώθοντας τον άλλο!

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3ο: Καταλαβαίνοντας και νιώθοντας τον άλλο! Δραστηριότητες: Η ανάγκη του άλλου θα μπορούσε να είναι και δική μου! Παρουσιάστηκε στους μαθητές μια φωτογραφία ενός μαθητή που υποφέρει και διαβάσαμε την ιστορία του. Στη συνέχεια τα παιδιά έφτιαξαν έναν καταιγισμό ιδεών με σκέψεις και συναισθήματα για την ιστορία του παιδιού αυτού. Έλα στη θέση του! …

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4ο: Μια θετική ιστορία για τον άλλο!

Δραστηριότητες: «Ψήφισμα της Τάξης για τους Ανθρώπους που Βρίσκονται σε Ανάγκη» Οι μαθητές συνεργάστηκαν και έγραψαν ένα κείμενο για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Μια ιστορία με χαρούμενο τέλος! Τα παιδιά οργανώθηκαν σε 2 ομάδες. Η κάθε ομάδα έγραψε και εικονογράφησε μια ιστορία με βασικούς ήρωες παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη, η οποία όμως …

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση