Επιστροφή σε Θεματικός άξονας: «Ευ ζην»

Πόστερ εναντίον του σχολικού εκφοβισμού

Τα.παιδια δημιουργησαν με τις εργασίες στους ένα πόστερ εναντίον του σχολικού εκφοβισμού.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση