Επιστροφή σε Θεματικός άξονας: “Ευ ζην”

Επικοινωνία: “Ακούει κανείς;”

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων προσπαθήσαμε να εστιάσουμε στο θέμα της επικοινωνίας και στα προβλήματα που παρουσιάζονται σε αυτήν προκειμένου οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της καλής ακρόασης για την επικοινωνία και τις σχέσεις τους.

Μέσα από δραστηριότητες προσπάθησαν οι μαθητές να αναγνωρίσουν τα διαφορετικά συναισθήματα που βιώνουν όταν οι άλλοι τους ακούνε με προσοχή και όταν δεν τους ακούνε. Τόσο η έκφραση των προσωπικών συναισθημάτων τους, όσο και η προσεκτική ακρόαση του άλλου τους βοήθησαν να καταλάβουν ότι αποτελούν συνθήκες απαραίτητες για ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις, στοιχεία που μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά στις περιπτώσεις  συγκρούσεων και να βοηθήσουν στην ομαλότερη επίλυση προβληματικών σχέσεων.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση