Επιστροφή σε Θεματικός άξονας: “Ευ ζην”

Εκφράζοντας τον θυμό μας!

Στα πλαίσια του προγράμματος Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21 και συγκεκριμένα του θεματικού άξονα “Ευ ζην”, στους μαθητές της Ε΄ Τάξης δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουν για κάποια δυσάρεστα συναισθήματα και συγκεκριμένα για τον θυμό.
Χωρισμένοι σε μικρές ομάδες προσπάθησαν να αναγνωρίσουν τον θυμό μέσα από εικόνες που εμφανίζονται παιδιά σε σκηνές έντασης και θυμού, να αναγνωρίσουν τους τρόπους με τους οποίους αντιδρούν όταν θυμώνουν και να δουν πως αυτός κάποιες φορές συνδέεται με την επιθετικότητα.
Επιπλέον, κατάφεραν να αναζητήσουν αποδεκτούς τρόπους έκφρασης του θυμού και να τα παρουσιάσουν μέσα στην τάξη.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση