Επιστροφή σε Θεματικός άξονας: “Ενδιαφέρομαι και ενεργώ”

Εγώ και ο κόσμος μου σε 10 χρόνια!!!

Σκεφτήκαμε, καταγράψαμε τις ιδέες μας και παρουσιάσαμε στην τάξη πώς θα ήταν ο κόσμος μας σε 10 χρόνια!!! Πώς θα είμαστε εμείς, το σχολείο μας, η τοπική κοινότητα, η χώρα μας και τέλος ο κόσμος μας όσον αφορά τις ζωές των ανθρώπων, το περιβάλλον και την κοινωνία! Τι στοιχεία θα θέλαμε να έχει ο κόσμος μας σε 10 χρόνια, που τώρα δεν υπάρχουν…και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να πραγματοποιηθούν και με ποιους τρόπους θα επιτευχθούν!!!

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση