Επιστροφή σε Θεματικός άξονας: “Ευ ζην”

Εκφράζοντας τον θυμό και την “τσατίλα” μας

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος “Το σπίτι των παιδιών” ασχοληθήκαμε με την ενότητα 5 “Εκφράζοντας τον θυμό και την τσατίλα μας” συζητήσαμε για καταστάσεις που μας θυμώνουν ή μας κάνουν να νιώθουμε “περίεργα”. Καταγράψαμε συναισθήματα, τρόπους επίλυσης διαφωνιών και αποδεκτούς τρόπους έκφρασης του θυμού.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση