Επιστροφή σε ΣΤ΄ Τάξη (παλιότερα έτη)

Προσωπική εξέλιξη

Στο πλαίσιο της ΚΠΑ ασχολούμαστε με την προσωπική μας εξέλιξη, όχι μόνο μαθησιακή, αλλά και κοινωνική και ψυχολογική.

Στόχος μας η ανάπτυξη, η πολύπλευρη και η θετική αντιμετώπιση των παραμέτρων της ζωής.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση