Επιστροφή σε Ε΄ Τάξη (παλιότερα έτη)

Masks, bowls, notebooks, bracelets…

In an effort to persuade their schoolmates that we must all do something to protect the environment we live in, 5th grade students have decided to learn how to make homemade paper (or recycled paper) using old notebooks, old photocopies or their parents’ old newspapers.

They want to show them that they mustn’t throw their rubbish away, that everything deserves a second life.

In these pictures you can see the students making very beautiful and useful things: masks, bowls, notebooks and even paper bracelets (Iro)!

Congratulations to all of them!

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση