Επιστροφή σε Ε΄ Τάξη (παλιότερα έτη)

Ανάγκες – Επιθυμίες

Στο πλαίσιο του μαθήματος της ΚΠΑ οι μαθητές ανέτρεξαν στο νόημα της ανάγκης και της επιθυμίες, βρέθηκαν οι διαφορές τους και οι ομοιότητές τους. Συζητήθηκαν αυτές με αφετηρία διαφορετικές εποχές και κοινωνικό οικονομικά περιβάλλοντα,

Κατόπιν ανά ομάδες έγραψαν τις δικές τους ανάγκες και επιθυμίες.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση