Επιστροφή σε Δραστηριότητες 2021-2022

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μυκηναϊκό Πάρκο της Βούντενης

Την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 πήγαμε με τους μαθητές όλων των τάξεων στο Μυκηναϊκό Πάρκο της Βούντενης που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις της περιφέρειας του Μυκηναϊκού κόσμου. Όπως αποδείχτηκε από τις ανασκαφικές έρευνες που έγιναν τόσο στον οικισμό όσο και στο νεκροταφείο, η ζωή του οικισμού διήρκεσε σχεδόν πεντακόσια χρόνια (1500-1000 π.Χ.). Η Βούντενη και ειδικότερα το πλάτωμα Μπόρτζι είχε όλες τις προϋποθέσεις που ήταν αναγκαίες όχι μόνο για την ίδρυση, αλλά και για την επιβίωση – για μεγάλο χρονικό διάστημα – μιας μυκηναϊκής εγκατάστασης. Νοτιοανατολικά του οικισμού βρίσκεται και το νεκροταφείο του μυκηναϊκού οικισμού που καταλαμβάνει έκταση περίπου 30 στρεμμάτων και είναι οργανωμένο σε επάλληλα άνδηρα ύψους 2-4μ. Οι μαθητές μας εντυπωσιάστηκαν στη θέα των θαλαμωτών τάφων, αλλά και από τα αρχαιολογικά ευρήματα της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση