Επιστροφή σε Δραστηριότητες 2019-2020

Ε΄ Τάξη

Δραστηριότητες Ε΄ τάξης για το σχολικό έτος 2019-2020

Δημιουργία δρώμενου σκιών

Δημιουργία δρώμενου σκιών με θέμα τη διαφορετικότητα από μαθητές της Στ και Ε τάξης. Δώσε πάσα στη ζωή!!!  

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση