Επιστροφή σε Δ΄ Τάξη

Γεωγραφικά διαμερίσματα

Μαθαίνοντας τα γεωγραφικά διαμερίσματα, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες, επέλεξαν ένα γεωγραφικό διαμέρισμα κι έφτιαξαν ένα πόστερ με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ζωγραφίζοντας παράλληλα το γεωμορφολογικό και πολιτικό χάρτη.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση