Επιστροφή σε Δραστηριότητες 2019-2020

Δ΄ Τάξη

Δραστηριότητες Δ΄ τάξης για το σχολικό έτος 2019-2020

Γεωγραφικά διαμερίσματα

Μαθαίνοντας τα γεωγραφικά διαμερίσματα, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες, επέλεξαν ένα γεωγραφικό διαμέρισμα κι έφτιαξαν ένα πόστερ με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ζωγραφίζοντας παράλληλα το γεωμορφολογικό και πολιτικό χάρτη.  

Γίνομαι ποιητής

Στα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος, μιλήσαμε και γνωρίσαμε τον Οδυσσέα Ελύτη. Κάθε μαθητής έφτιαξε μια μικρή αφίσα με τα προσωπικά στοιχεία του ποιητή, τα βραβεία αλλά και τα σημαντικότερα έργα του.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση