11ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης

11th kindergarten school of Xanthi Καλώς ήρθατε στις σελίδες μας :)

Χωρίς κατηγορία


Εγγραφές μαθητών στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2017~2018

Απρ 201728

ΘΕΜΑ : «Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017-2018»

Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 2α, του άρθρου 35, του νόμου 4386 (ΦΕΚ 83/2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», οι εγγραφές τη σχολική χρονιά 2017-18 στα Νηπιαγωγεία θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 19 Μαΐου 2017. Εγγραφές μετά τις 19 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας ΠΕ.  Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2017-18, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ. 1α, του άρθρου 10 του ν. 2327/95, ΦΕΚ 156/1995 Α’. Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών και μαθητές/τριες  που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία πέντε (5) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017-18, μαθητές γεννημένοι το 2013 και 2012 αντίστοιχα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ    Οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν στο Νηπιαγωγείο που ανήκουν:

α) Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται)

β) Το πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών αναζητείται από το Νηπιαγωγείο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» από τον ΟΠΣΥΔ, σύμφωνα με την υπ΄ αρ.  Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016  εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.

γ) Αποδεικτικό στοιχείο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 1, του Π.Δ. 200/98 (ΦΕΚ 161/1998), από το οποίο, κατά την κρίση του Προϊστάμενου/-νης ή του Δ/ντή/-ντριας του Νηπιαγωγείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Συνιστάται οι Προϊστάμενοι/-νες και οι Δ/ντές/-ντριες των Νηπιαγωγείων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας {Άρθρο 1, ΠΔ 200/98 (ΦΕΚ 161/1998)}.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης).

ε) Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

στ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.  Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)   Στην περίπτωση των μαθητών/-τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ ή κρατικό ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη κρατική αρμόδια υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν  αποτελεί  προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα: 

Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται: 1) μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.   2) μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες  όπως:    I) πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι.  II) πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ  .

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (7:45-8:30):

I. Στο τμήμα πρόωρης υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.  II. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.

Εφόσον επιλεγεί από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα, το ωράριο λειτουργίας τηρείται καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της συμμετοχής σε αυτό και δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

 

Πελαργός με τα μεγάλα φτερά..

Μαρ 201715

Πελαργός με τα μεγάλα φτερά

τι ψηλά, τι ψηλά που πετά

κοιτάζει προς τα κάτω, γυρεύει μια σκεπή

να φτιάξει τη φωλιά του και να ξεκουραστεί!!

20170314_135222 20170314_135213

πελαργοί με χάρτινο πιάτο…

20170316_122506

…και πελαργός σαΐτα (συμμετρία)…βάφουμε …κόβουμε…διπλώνουμε…πετάμε!!!!

20170315_153025 20170315_153222

και αφού μιλήσαμε για πουλιά…φτιάξαμε κι άλλα πουλάκια..

20170314_153311 20170314_153251 20170313_125411 20170316_120535

και σε πιάτο..

20170310_125123

περισσότερα για την Άνοιξη εδώ

χάρτινα πιγκουινάκια τρέχουν μέσα στα χιονάκια…

Φεβ 201714

Φέτος φτιάξαμε τους πιγκουίνους με χάρτινα πιάτα…

τα διπλώσαμε.. τα κολλήσαμε…τα χρωματίσαμε … βάλαμε τις λεπτομέρειες και έτοιμα!!

20170213_122913 20170213_122850

χειμωνιάτικες κατασκευές εδώ

Βούρτσισμα πρωί και βράδυ..δόντια γερά χωρίς ψεγάδι !

Φεβ 201713

Προσέχουμε τα δόντια μας και μαθαίνουμε πως να τα βουρτσίζουμε…

Βλέπουμε σχετικά βίντεο στον υπολογιστή ( youtube) και φτιάχνουμε δοντάκια

…με χαρτόνι…

20170207_130327

και πλαστελίνη με φασόλια..

20170210_120418 20170210_131242

Περισσότερα…

Ευχαριστούμε φίλοι μας από το 14ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας!!

Ιαν 201730

Ευχαριστούμε πολύ τους φίλους μας στο 14ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας που μας αφιέρωσε μια μέρα κατασκευών και έφτιαξαν τόσο όμορφα πράγματα για μας!! Ευχαριστούμε φίλοι μας! Δείτε εδώ..

Τι να κάνω τις πρώτες μέρες;;

Σεπ 201515

Τι να κάνω τις πρώτες μέρες;; Είναι ένα ερώτημα που ταλανίζει τους/τις Νηπιαγωγούς κατά την έναρξη της χρονιάς. Παιχνίδια γνωριμίας λοιπόν μέχρι να προσαρμοστούμε όλοι στην επάνοδο στο σχολείο και κυρίως τα παιδιά. Παιχνίδια γνωριμίας για να μάθουμε τα ονόματά μας και αυτά των συμμαθητών μας. Παιχνίδια γνωριμίας για να μπορέσουμε εμείς οι Νηπιαγωγοί να συνδυάσουμε όνομα με φατσούλα παιδιού. Παιχνίδια γνωριμίας γιατί αν είναι λίγα τα παιδιά δεν υπάρχει πρόβλημα να θυμόμαστε τα ονόματα…αν όμως ξεπερνούν τα είκοσι στην τάξη τότε είναι από λίγο έως πολύ δύσκολη η απομνημόνευσή τους… Περισσότερα…

Kαλή και δημιουργική σχολική χρονιά και φέτος.

Αυγ 201526

Kαλή και δημιουργική σχολική χρονιά και φέτος. Ο αγιασμός μας θα γίνει κανονικά στις 11 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή  στις 10:00π.μ. Μετά τον αγιασμό θα ακολουθήσει μία πρώτη ενημέρωση στα τμήματα από τις Νηπιαγωγούς, για την λειτουργία των τμημάτων κατά τις πρώτες μέρες. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις για αναλυτικότερες οδηγίες και ενημερώσεις στην πορεία της χρονιάς.

Ευχαριστούμε…

Ιούν 201530

Βρέθηκε επιτέλους ο χρόνος, να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας, στους γονείς  του σχολείου μας, για την άριστη συνεργασία τους, πρωτίστως στο πρόγραμμα “βήματα για τη ζωή” και δευτερευόντως για τα υπόλοιπα θέματα που αναπτύξαμε!  Χωρίς τη συμβολή σας δεν θα είχε ευοδωθεί αυτό το πρωτόγνωρο, και για εμάς και για εσάς, πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε όλους!!

Πηγαίνω στο Νηπιαγωγείο, θα πάω στο Δημοτικό…

Μάι 201522

Ήρθε και ο καιρός της μετάβασης στο Δημοτικό σχολείο… Προετοιμάζουμε τα παιδιά για την ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο (και τον κόσμο του) στο Δημοτικό (και το περιβάλλον του). Περισσότερα…

Να κάνουμε ανακύκλωση

Μάι 201513

Να κάνουμε ανακύκλωση

Γυαλιά,χαρτιά και πλαστικά, υλικά μοναδικά.

Ξεχωριστή περίπτωση, να κάνουμε ανακύκλωση.

Στο σχολείο και στο σπίτι, ξεκινάμε κάθε Τρίτη,

να μαζεύουμε σκουπίδια, σε πολλά μικρά σακίδια.

Τα σκληρά τενεκεδάκια, μπαίνουν μες σε σακουλάκια.

Τα χαρτιά μας σε κουτιά, τα μαζεύει η Χαρά.

Τα γυαλιά και τα μπουκάλια, τα τακτοποιεί η Θάλεια.

Κι ο Γιώργος με το Στάθη, τα πλαστικά μες στο καλάθι.

Μετά στον κάδο τα πετάμε, για ανακύκλωση να πάνε.

Φροντίζουμε το περιβάλλον, πιο καλά από κάθε άλλον.

Περισσότερα…

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου

Απρ 20151

Στις 2 Απριλίου είναι τα γενέθλια του μεγάλου παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Έτσι λοιπόν καθιερώθηκε η μέρα αυτή ως Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου. Περισσότερα…

Οι νέοι μας φίλοι από το Νηπιαγωγείο Λακκώματος Χαλκιδικής!!

Μαρ 201530

Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά και τις φίλες μας στο Νηπιαγωγείο Λακκώματος Χαλκιδικής, για το όμορφο τρενάκι φιλίας που μας έστειλαν, ζητώντας μας να γίνουμε φίλοι!! Κι εμείς φυσικά δεχτήκαμε με χαρά την πρότασή τους και  απαντήσαμε ανάλογα…

Φωτογραφία1753  Φωτογραφία1751

κάτω από: Χωρίς κατηγορία | με ετικέτα ,  |  | 2 Σχόλια »

Το σώμα μου

Μαρ 20158

Ένα βασικό θέμα στο Νηπιαγωγείο είναι “Το σώμα”. Βοηθά τα παιδιά να εξοικειωθούν περισσότερο με το σώμα τους, να μάθουν και να κατανοήσουν τις λειτουργίες του και κατά συνέπεια να φροντίζουν, περισσότερο, για την υγεία και την καθαριότητά του. Έτσι λοιπόν κι εμείς ασχοληθήκαμε διεξοδικά με το θέμα αυτό…

Διατροφή

Μαρ 20158

“Τρώμε πάντα υγιεινά,

λίγο απ’ όλα τα φαγητά,

και το σώμα μας θά ‘ναι γερό,

δίχως αρρώστιες, δυνατό! ”

Ένα άμεσα συνδεδεμένο με το σώμα θέμα, είναι αυτό της διατροφής. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν κι εμείς να το παραλείψουμε.

Αμυγδαλιά…

Φεβ 201528

poihma-h anthismenh amygdalia

Καλώς το καρναβάλι…

Φεβ 201516

Καλώς το καρναβάλι , με τους τρελούς χορούς

που ντύνει μασκαράδες, μεγάλους και μικρούς…. 

Και μην ξεχνάμε ότι στην πόλη μας, την Ξάνθη, γίνεται ένα από τα πιο ωραία καρναβάλια της Ελλάδος.

Avanti maestro! O Καραγκιόζης στο σχολείο μας…

Φεβ 20158

Τι είναι το Θέατρο σκιών;;  Ποιος είναι ο Καραγκιόζης, η Αγλαΐα, ο Μορφονιός, ο Νιόνιος, ο Μπάρμπα-Γιώργος,…., ο Ευγένιος Σπαθάρης; Σε όλα αυτά θα απαντήσουμε μέσα από το θέμα Πολιτιστικής εκπαίδευσης, για τον Καραγκιόζη που θα αναπτύξουμε. Περισσότερα…

Χριστούγεννα

Δεκ 20149

Καλές γιορτές κι εμπρός για… κατασκευές!!

28η Οκτωβρίου

Οκτ 201417

Γιορτή της Σημαίας, (και όχι μόνο), οπότε φτιάχνουμε μια ομαδική εργασία, ψηφιδωτή την Ελληνική σημαία για την τάξη μας (με γλασέ χαρτί).

Αγιασμός

Σεπ 201411

Τελέστηκε και σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00π.μ., ο αγιασμός των τάξεων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Καλή σχολική χρονιά σε όλους μας!

Φωτογραφία1141

Καλή σχολική χρονιά 2013~2014

Σεπ 20145

Καλή σχολική χρονιά σε μεγάλους και μικρούς

από το σχολείο μας

 

 

Καλημέρα σε όλους από την όμορφη Ξάνθη….

Μαρ 201431

{georgios.giannopoulos at gmail.com}

Ο ποταμός Κόσυνθος που διασχίζει την πόλη

 

5

Η πλατεία και το ρολόι το βράδυ

imagesCAMKTTQX

Το Πόρτο Λάγος

images[1]

..η πόλη από ψηλά..

 

2

..στα δρομάκια της Παλιάς πόλης…

Περί Νηπιαγωγών

Περί Νηπιαγωγών

«Για μένα, ενώπιον του Θεού,
το πιο υπεύθυνο επάγγελμα
που μπορεί να κάνει κάποιος, είναι Νηπιαγωγός.
Αλλά και το πιο δύσκολο, γιατί πλάθει ψυχές.
Και πλάθοντας ψυχές, πλάθεις ανθρώπους,
οι οποίοι είναι κατ’ εικόνα του Θεού πλασμένοι.
Και έτσι γίνεσαι συνεργός του Θεού, όπως γίνονται
και οι γονείς, όταν τεκνοποιούν». Και συνέχισε:
«Αν δεν έχεις τα κότσια να γίνεις νηπιαγωγός,
να γίνεις δάσκαλος.Είναι το ίδιο υπεύθυνο.
Κι αν δεν μπορείς ούτε δάσκαλος,
Τότε να γίνεις καθηγητής!».

Πρόσφατα σχόλια

certificate-site

certificate-site

Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης

Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης

Εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΚΕΘΙ

ΚΕΘΙ

Τρέξαμε κι εμείς στην Βιβλιοτρεχαλα φιλαναγνωσίας!!

Τρέξαμε κι εμείς στην Βιβλιοτρεχαλα φιλαναγνωσίας!!

Flag Counter

Translate our blog to your language

Πως να γίνετε φίλοι μας

Θέλετε να γίνετε φίλοι μας και δεν μπορείτε; Να τι θα κάνετε: Θα μπείτε στην ιστοσελίδα του school (www.sch.gr), θα συνδεθείτε με τους δικούς σας κωδικούς, και πάνω δεξιά θα πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση 11nipxan. Στην σελίδα που θα σας ανοίξει, θα μπορείτε να μας κάνετε φίλους :)

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων