Αερόστατο

Το Αερόστατο είναι μία εκπαιδευτική πύλη, ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά 3-7 ετών, μέσα στην οποία μπορούν να παίζουν και παράλληλα να μαθαίνουν. Στόχος της πύλης είναι η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών, καθώς και η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους μέσα από την ενίσχυση των νοητικών, συναισθηματικών, επικοινωνιακών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων τους.

http://www.mikrapaidia.gr/ccsintro/?fbclid=IwAR3hbbb0rEWiE11BTVvmz83yEb5wKJEqTTgGnPiixMAwAVqHh7vkZaFvh4g

http://www.mikrapaidia.gr/ccsintro/?fbclid=IwAR3hbbb0rEWiE11BTVvmz83yEb5wKJEqTTgGnPiixMAwAVqHh7vkZaFvh4g

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μέσα από μία μεγάλη ποικιλία κειμένων (επιγραφές καταστημάτων,
προσκλήσεις, πινακίδες, επαγγελματικές κάρτες, σήματα κυκλοφορίας, χάρτες, λεζάντες,
φυλλάδια, κείμενα με οδηγίες κ.α.) και ένα εύρος διαφορετικών δραστηριοτήτων
(πολλαπλής επιλογής, σωστού λάθους, επιλογής από λίστα, αντιστοιχήσεων, επίλυσης
σταυρόλεξων κ.α.), τα παιδιά κατανοούν και παράγουν προφορικό και
γραπτό λόγο, προσεγγίζουν επιστημονική και ακαδημαϊκή γλώσσα κατάλληλη για την
ηλικία τους, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, ανακαλύπτουν τη δομή της γλώσσας και
ταυτόχρονα εξερευνούν τον κόσμο που τους περιβάλλει με παιγνιώδη και δημιουργικό
τρόπο. Παράλληλα με την αναζήτηση και διαχείριση της γλωσσικής πληροφορίας, το
λογισμικό προτείνει στους μαθητές και τις μαθήτριες να ανακαλύψουν τις πληροφορίες
που βρίσκονται μέσα σε οπτικά κείμενα (όπως χάρτες, σχεδιαγράμματα, σήματα
κυκλοφορίας κ.α.) και να αναζητήσουν τους τρόπους που δομείται το οπτικό μήνυμα στο
πλαίσιο ανάπτυξης του οπτικού γραμματισμού.