ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας:

  • Σκούρα Ευαγγελία ΠΕ60 Νηπιαγωγός
  • Αδάμ Δέσποινα ΠΕ60 Νηπιαγωγός
  • Μαλισσόβα Παυλίνα ΠΕ06 Αγγλικών