ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχ.Διεύθυνση: Απόδημου Ελληνισμού (Αφανός) Λαμία, ΤΚ 35131

Τηλέφωνο-ΦΑΞ: 2231028749

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mail@11nip-lamias.fth.sch.gr