ΙΔΡΥΜΑ Β.ΜΕΛΛΑ

Το Ίδρυμα Β.Μελλά για ακόμη μια φορά ανταποκρίθηκε στην έκκληση μας και μας δώρισε παιδαγωγικό υλικό, αναλώσιμα και βιβλία.

Μεγάλη χαρά για τους μικρούς μαθητές μας!

Σας ευχαριστούμε πολύ!

photo