Ας χαλαρώσουμε διαβάζοντας παραμύθι!

Τι έγινε στην αρχή ,τι έγινε μετά ,τι στο τέλος του παραμυθιού;

Περιέγραψε τον ήρωα ,τι ήθελε από τους γειτονές του, ήταν μοχθηρός;