Μαθαίνουμε το αρχικό γράμμα του ονόματός μας

Αφού είπαμε τα ονόματά μας δυνατά με διάφορους τρόπους, καταγράψαμε σε μία λίστα πόσα παλαμάκια (συλλαβές) και πόσα γράμματα έχει το κάθε όνομα ξεχωριστά. Μετά με τη συνοδεία της μουσικής περπατούσαμε στο χώρο και μόλις η μουσική σταματούσε πηγαίναμε στην ομάδα που ανήκει το γράμμα μας (2 ή 3 ή 4 παλαμάκια/συλλαβές).  Στη συνέχεια με την τεχνική του κολάζ το κάθε παιδί φιλοτέχνησε το αρχικό γράμμα του ονόματός του και τα διακοσμήσαμε όλα στην αίθουσά μας.

IMG 6162 IMG 6163 IMG 6164 IMG 6168 IMG 6169 IMG 6170 IMG 6171 IMG 6172 IMG 6173 IMG 6174 IMG 6175 IMG 6176 IMG 6177 IMG 6178 IMG 6179 IMG 6180 IMG 6181 IMG 6182