Ένα σχόλιο στο 17 Νοεμβρίου_Εορτασμός επετείου του Πολυτεχνείου

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.