Κατηγορία: ΕΔΥ

Η Ε.Δ.Υ. στο Σχολείο μας για το σχολικό έτος 2023-24Η Ε.Δ.Υ. στο Σχολείο μας για το σχολικό έτος 2023-24

Στα πλαίσια της λειτουργίας της Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να συνομιλούν έπειτα από ραντεβού με την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό του σχολείου μας. Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) για το σχολικό έτος 2023-24 και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους: Πρόεδρος: […]

Η Ε.Δ.Υ. στο Σχολείο μας για το σχολικό έτος 2023-24Η Ε.Δ.Υ. στο Σχολείο μας για το σχολικό έτος 2023-24

Στα πλαίσια της λειτουργίας της Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να συνομιλούν έπειτα από ραντεβού με την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό του σχολείου μας. η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) για το σχολικό έτος 2023-24 και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους: ΕΔΥ: […]

Η Ε.Δ.Υ. στο Σχολείο μας για το σχολικό έτος 2022-23Η Ε.Δ.Υ. στο Σχολείο μας για το σχολικό έτος 2022-23

Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ) αποτελεί έναν καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού συστήματος με σκοπό τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης. Η Ε.Δ.Υ. στο Σχολείο μας για το σχολικό έτος 2022-23 συγκροτείται τα ακόλουθα μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους: Πρόεδρος: Γαρέζου Γεωργία (Διευθύντρια) ΠΕ78 Αναπλ. Πρόεδρος: Ψηφογιώργου Μαρία […]