Εκπαιδευτικοί όμιλοι 2023-2024


ρομπ

  • Ευρωπαϊκά συνεργατικά έργα eTwinning μαθητών/μαθητριών ως γέφυρες επικοινωνίας σχολείων- χωρών
  • όμιλος θεάτρου
  • όμιλος ρομποτικής