Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε ψυχές !


ημδασκ

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα του εκπαιδευτικού αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους δασκάλους που πέρασαν, συνεχίζουν να βρίσκονται και πρόκειται να περάσουν από τη ζωή μου! Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς που είναι οι πρώτοι δάσκαλοί μας και στηρίζουν το έργο των εκπαιδευτικών και ένα μεγαλύτερο στους μαθητές και τις μαθήτριες μας που μας δείχνουν καινούργια μονοπάτια να βαδίσουμε μαζί.

Από τη Διεύθυνση

https://www.youtube.com/watch?v=86zlpm94tiI