Όταν οι μαθητές δημιουργούν…

Στους μαθητές ανατέθηκαν projects στο μάθημα της χημείας, σύμφωνα με τα οποία έπρεπε να εκτελέσουν και να παρουσιάσουν κάποια πειράματα από τον σχολικό Εργαστηριακό Οδηγό της Χημείας.

 

Περιγραφή του έργου:

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες 2-3 ατόμων. Η κάθε ομάδα ανέλαβε να εκτελέσει και να παρουσιάσει με ψηφιακό τρόπο ένα απλό πείραμα από τον Εργαστηριακό Οδηγό της Χημείας. Προηγήθηκε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα προετοιμασίας, όπου δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες, κατευθύνσεις, προτάσεις και κάθε είδους υποστήριξη που χρειάστηκαν οι μαθητές ώστε να υλοποιήσουν με επιτυχία το πείραμα που τους ανατέθηκε.

 

Οι στόχοι του έργου ήταν οι εξής:

  • Να κινητοποιηθούν οι μαθητές ώστε να εφαρμόσουν κάποιες από τις γνώσεις που απέκτησαν στο μάθημα της χημείας κατά το τρέχον σχολικό έτος (δηλ. να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη)
  • Να ενισχυθούν οι μαθητές σε βασικές δεξιότητες  ως προς την εκτέλεση απλών πειραμάτων, καθώς και την παρουσίαση ενός project
  • Να κατανοήσουν οι μαθητές το γεγονός ότι οι φυσικές επιστήμες συνδέονται με προϊόντα που χρησιμοποιούμε στο σπίτι μας, καθώς και με φαινόμενα που παρατηρούμε στην καθημερινότητά μας
  • Να καλλιεργήσουν ή/και να βελτιώσουν οι μαθητές βασικές δεξιότητες στην επικοινωνία και συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με τον εκπαιδευτικό

 

Αποτελέσματα του έργου:

Ακολουθούν κάποιες από τις εργασίες που παρουσίασαν οι μαθητές μας.

 

Εργασίες μαθητών της Γ’ γυμνασίου:

 

Πειράματα που διερευνούν τις ιδιότητες των όξινων διαλυμάτων:

 

Το μπαλόνι που φουσκώνει μόνο του (1) – video

Μέτρηση του pH των διαλυμάτων ορισμένων οξέων με πεχαμετρικό χαρτί – παρουσίαση ppt

Επίδραση των διαλυμάτων οξέων στα μέταλλα – παρουσίαση ppt

Αυγό με ελαστικότητα (1) – παρουσίαση ppt

Αυγό με ελαστικότητα (2) – video

Ο δείκτης κόκκινο λάχανο

 

Πειράματα που διερευνούν τις ιδιότητες των βασικών διαλυμάτων:

 

Βασικές ιδιότητες διαλυμάτων καθημερινής χρήσης – παρουσίαση ppt

Μεταβολή του pH ενός βασικού διαλύματος με την αραίωση – παρουσίαση ppt

 

Εργασίες μαθητών της Β’ γυμνασίου:

 

Μίγματα – Διαλυτότητα:

Διαχωρισμός μειγμάτων με απόχυση και με διήθηση (1) – παρουσίαση ppt

Διαχωρισμός μειγμάτων με απόχυση και με διήθηση (2) – video

Εξέταση δυνατότητας διάλυσης υλικών στο νερό (1) – παρουσίαση ppt

Εξέταση δυνατότητας διάλυσης υλικών στο νερό (2) – παρουσίαση ppt

Εξέταση δυνατότητας διάλυσης υλικών στο νερό (3) – video

Διαλύματα:

Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας (1) – video

Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας (2) – παρουσίαση ppt

Παρασκευή υδατικού διαλύματος αλκοόλης και υπολογισμός της περιεκτικότητας του στα % όγκο προς όγκο (1) – παρουσίαση ppt

Παρασκευή υδατικού διαλύματος αλκοόλης και υπολογισμός της περιεκτικότητας του στα % όγκο προς όγκο (2) – video

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση