11ο Δ.Σ. Βύρωνα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

                                     

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
08.00 – 08.10 10΄ Υποδοχή μαθητών
08.10 – 09:40 90΄ 1η διδακτική περίοδος
09:40 – 10:00 20΄ Διάλειμμα
10:00 – 11:30 90΄ 2η διδακτική περίοδος
11:30– 11:45 15΄ Διάλειμμα
11:45 – 12:25 40΄ 5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:35 10΄ Διάλειμμα
12.35– 13:15 40΄ 6η διδακτική ώρα

(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

13:15– 13:20 Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης
13:20 -14:00 40΄ 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Σίτιση

14:00 – 14:15 15΄ Διάλειμμα
14:15 – 15:00 45΄ 2η ώρα  Ολοήμερου Προγράμματος

Μελέτη-Προετοιμασία

15:00 – 15.15 15΄ Διάλειμμα
15.15 – 16:00 45΄ 3η ώρα  Ολοήμερου Προγράμματος

(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

                          Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο.

ΤΑΞΕΙΣ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ
α.α ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1 Θρησκευτικά 2 2 1 1
2 Γλώσσα 9 9 8 8 7 7
3 Μαθηματικά 5 5 4 4 4 4
4 Ιστορία 2 2 2 2
5 Μελέτη Περιβάλλοντος 4 4 2 2
6 Γεωγραφία 2 2
7 Φυσικά 3 3
8 Κοινωνική και Πολιτική  Αγωγή 1 1
9 Αισθητική Αγωγή
Εικαστικά 2 2 1 1 1 1
Μουσική 1 1 1 1 1 1
Θεατρική Αγωγή 1 1 1 1
10 Φυσική Αγωγή 3 3 3 3 2 2
11 Αγγλικά 1 1 3 3 3 3
12 Ευέλικτη Ζώνη – Βιωματικές Δράσεις 3 3 2 2
13 2η Ξένη Γλώσσα 2 2
14 Τ.Π.Ε. 1 1 1 1 1 1
        ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 30 30 30 30 30 30
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων