ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κατά τη σχολική χρονιά 2016 – 2017 στην Α.΄ Τάξη του Δημοτικού θα εγγραφούν όσα παιδιά γεννήθηκαν μέσα στο 2010.

Οι εγγραφές θα αρχίσουν στις 1 – 6 – 2016 , θα ολοκληρωθούν στις 21 – 6 – 2016 και θα γίνονται 8:00΄π.μ – 9:00΄πμ και 1:30΄μ.μ – 2:00΄μ.μ.

Για την εγγραφή των παιδιών  απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ). Το Έντυπο αυτό θα το προμηθευτείτε από το Σχολείο μας. Εναλλακτικά, μπορείτε να το «κατεβάσετε» από εδώ.

2) Υπεύθυνη Δήλωση. Το Έντυπο αυτό θα το προμηθευτείτε από το Σχολείο μας.  Εναλλακτικά, μπορείτε να το «κατεβάσετε» από εδώ.

3)Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου αποδεικτικού στοιχείου από το οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια.

4)Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας τού παιδιού.(π.χ Λογαριασμός Δ.Ε.Η κ.λ.π)

5)Βεβαίωση Παρακολούθησης  Νηπιαγωγείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!: Οι αλλοδαποί μαθητές οφείλουν εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά να προσκομίσουν στο Σχολείο επιπλέον και ένα πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, να προσκομιστεί Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο που αφορά τις Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε της χώρας για το σχολικό έτος 2016-2017.

           Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Έγγραφα για Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 11ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2015-16

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κατά τη σχολική χρονιά 2015 – 2016 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού θα εγγραφούν όσα παιδιά γεννήθηκαν μέσα στο 2009.
Οι εγγραφές θα αρχίσουν στις 2 – 6 – 2015 , θα ολοκληρωθούν στις 19 – 6 – 2015 και θα γίνονται 8:00΄π.μ – 9:00΄πμ και 1:30΄μ.μ – 2:00΄μ.μ.
Για την εγγραφή των παιδιών απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1)Πιστοποιητικό Γεννήσεως από το Δήμο ή την Κοινότητα που είναι γραμμένο το παιδί και έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο. Στο Πιστοποιητικό Γέννησης πρέπει να αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως η ημερομηνία γέννησης του παιδιού.
2) Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ). Το Έντυπο αυτό θα το προμηθευτείτε από το Σχολείο μας. Εναλλακτικά, μπορείτε να το «κατεβάσετε» από εδώ.
3)Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου αποδεικτικού στοιχείου από το οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια.
4)Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας τού παιδιού.(π.χ Λογαριασμός Δ.Ε.Η κ.λ.π)
5)Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.