Β’ Τάξη: Απειλούμενα είδη ζώων

Στα πλαίσια των μαθημάτων της Γλώσσας και της Μελέτης Περιβάλλοντος, οι μαθητές της Β’ Τάξης ασχολήθηκαν με τα απειλούμενα είδη ζώων. Εξέτασαν ποια είναι, πού και πώς ζουν, από τι κινδυνεύουν και στη συνέχεια οι μαθητές εξέφρασαν τα συναισθήματά τους με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν και να βρουν τρόπους προκειμένου να βοηθήσουν στην προστασία τους.