«Χρήση -κατάχρηση -ανακύκλωση πλαστικής σακούλας»- Δ΄τάξη

Η Δ’ τάξη, την Παρασκευή 4 Μαΐου, παρακολούθησε το πρόγραμμα : «Χρήση -κατάχρηση -ανακύκλωση πλαστικής σακούλας».
Εισηγητής ο κ. Στεφανόπουλος Νίκος, Υπεύθυνος Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής Δ’ Δ/νσης.