Αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου κι αναπτύσσω σχέσεις φιλίας

Παρουσίαση ομαδικών εργασιών, ως ολοκλήρωση  του Προγράμματος «Αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου κι αναπτύσσω σχέσεις φιλίας » των τμημάτων Γ1, Γ2  και Γ3.