H Ιστορία μας!

Το 11ο δημοτικό σχολείο Χίου είναι η παλιά αστική σχολή. Η μορφολογία του κτιρίου συνάδει με αυτή της βιβλιοθήκης Κοραή και του 1ου Γυμνασίου Χίου και ανήκει στα λεγόμενα κλασικίζοντα.

Στο έργο του Περικλή Καλβοκορέση, <<Η εκπαίδευσις εις την Χίον μετά το 1822 >> διαβάζουμε: <<Ο επισκεφθείς για μίαν μόνην ημέρα την νήσον μας Παντιάς Ράλλης εξ Αγγλίας εδώρησε λίρας 2000, διά των οποίων εκτίσθη η Αστική Σχολή και αύτη επί χώρου, των οποίων κατελάμβανε πρό της μεγάλης καταστροφής η Μεγάλη Σχολή>>.

Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής είναι εκείνη που χαρακτηρίζεται από τη δίψα των Χιωτών για μάθηση αφού αρκετά χρόνια μετά την καταστροφή κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο. Από το δάσκαλο Γιώργο Χειλά και τις εντρυφήσεις σε αυτήν την περίοδο μαθαίνουμε ότι η δημογεροντία αποκαταστάθηκε το 1835 και κάποια τάξη μπήκε μεταξύ του 1835 και 1838 που ιδρύονται ορθόδοξα σχολεία. Επίσης ότι το 1860 κατά των κώδικα του Βροντάδου ανηγέρθη αξιόλογο παρθεναγωγείο στην πόλη της Χίου. Το 1862 Γυμνασιάρχης είναι ο Γεώργιος Σουρίας <<ο οποίος ανήγαγε την εκπαίδευση σε πολύ υψηλό επίπεδο που οι τελειόφοιτοι του Γυμνασίου Χίου το πανεπιστήμιο τους εδέχετο άνευ εξετάσεων >>(μαρτυρία Γιώργη Χειλά).

Η ίδρυση λοιπόν της αστικής σχολής μέσα σε ένα τέτοιο προοδευτικά αυξανόμενο κλίμα το1893, είναι κάτι φυσιολογικό και μάλιστα με δεδομένο το σεισμό του 1881 που είχε γίνει και τις καταστροφές που προξένησε και στις υποδομές των σχολείων.

Το σχολείο ονομαζόταν «Αστική Σχολή» ή «Ράλλειος».Στη συνέχεια επικράτησε το όνομα «Α΄ Δημοτικό Σχολείο Χίου». Το Δημοτικό αυτό στεγάστηκε στο κτίριο μέχρι και το 1985. Τη χρονιά αυτή μετακόμισε στο καινούριο διδακτήριο της οδού «Ι. Πατέρα» και ιδρύθηκε το 11ο Δημοτικό Σχολείο. Από το σχολικό έτος 1985-1986 μέχρι και σήμερα λειτουργεί αδιάλειπτα στο χώρο αυτό.

Το προαύλιο χαρακτηρίζεται από το βοτσαλωτό το οποίο κατασκευάστηκε το 1908.Τα διακοσμητικά σχέδια που υπάρχουν είναι χαρακτηριστικά των αρχών του εικοστού αιώνα. Παρόμοια διακόσμηση συναντάμε σε αυλές εκκλησιών καθώς και σε αρχοντικά της εποχής εκείνης. Κατά τα έτη 2004 και 2005 έγιναν εργασίες ανάπλασης του αύλειου χώρου καθώς και επισκευής του βοτσαλωτού.

Από το 1936 έως και τουλάχιστον τη σχολική χρονιά 1939-40 λειτούργησε ως Γυμνάσιο Θηλέων Χίου γεγονός που επιβεβαιώνει και η κ. Πόπη Χαβιάρα –Καρασούλη:<<Λειτούργησε και το Γυμνάσιο Θηλέων εδώ …>> Από την ίδια μαθαίνουμε ονόματα δασκάλων όπως την κ. Αρκαδία Καστόρη Ψάλτη, τον παπά Γιάννη Γκιάλα το Δ/ντή κ. Πασχαλίδη Σάββα, τον κ. Γαλανό Αλέκο. Το ωράριο αφορούσε πρωί και απόγευμα με βοηθητικά μαθήματα όπως Ιχνογραφία, Χειροτεχνία και Ωδική.

Το κτίσμα στο βορειοανατολικό άκρο της αυλής –στο ισόγειο του οποίου στεγάζεται το γραφείο των δασκάλων – κτίστηκε σίγουρα μεταπολεμικά και πιθανότατα τη δεκαετία του ,60.

Όπως μας πληροφορεί ο μαθητής του σχολείου και νυν γιατρός και συγγραφέας Ανδρέας Φ Μιχαηλίδης, « Κάθε 30η Νοεμβρίου, ημέρα του Αγίου Ανδρέα, το σχολείο ήταν κλειστό. Εκκλησιαζόμασταν στη Μητρόπολη όπου τελούσαν μνημόσυνο στη μνήμη του Ανδρέα Συγγρού, ευεργέτη του σχολείου. Στη συνέχεια γινόταν ομιλία σχετικά με τον ευεργέτη. Φαίνεται πως ο Συγγρός είχε αφήσει κάποιο κληροδότημα υπέρ της παλαιάς Αστικής σχολής της Χίου, για τη λειτουργία της»

Από το 1985 λοιπόν και μετά τη μεταφορά του 1ου δημοτικού σχολείου, το σχολείο λειτουργεί με τη νέα του ονομασία . Με την υπουργική απόφαση Γ1/1351/28-12-1998 το σχολείο λειτουργεί ως ολοήμερο έχοντας στη δυναμικότητά του το αντίστοιχο τμήμα καθώς και τμήμα ένταξης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Διαθέτει Κέντρο Υπολογιστών, βιβλιοθήκη της οποίας τα βιβλία βρίσκονται σε πορεία μηχανοργάνωσης με δαπάνη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και πολλά άλλα ηλεκτρονικά εποπτικά μέσα. Στο σχολείο εκπονήθηκαν και εκπονούνται σειρά περιβαλλοντικών προγραμμάτων ενταγμένων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Σωκράτης/Κομένιος 1.

Οι θητεύσαντες δ/ντες του από το 1985 είναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

Χαράλαμπος Ράλλης 1985-1986

Ιωάννης Αμέντας 1986-1989

Ιωάννης Κυριακώδης 1989-1991

Αντώνης Πίτσος 1991-1992

Λεωνίδας Γιασεμής 1992-1993

Ελένη Σαμαρά 1993-1997

Κλεάνθη Φραγκούλη 1997-2002

Ιωάννα Λεμονιάδου 2002-2004

Μάρκος Σκούφαλος 2004-

Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες και το υλικό τους υπαλλήλους της βιβλιοθήκης Κοραή,την κ. Χατζηγιαννάκη Μαρία, την κ. Πόπη Χαβιάρα Καρασούλη, την κ. Χωρέμη- Λαμπρινούδη Μαρία, τον κ. Νίκο Ζαχαριάδη, τον κ. Χειλά Γιώργο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ

ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

Copyright © 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση