Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2023-2024)

Συνοπτική Εωτερική έκθεση Αξιολόγησης 2023 year-2023-2024school-9350057-form-16-synopsis

5η Επικοινωνία-Ενημέρωση με τους Γονείς, Κοινή Αξιολόγηση Γ Τριμήνου, Συμπλήρωση από τους Γονείς το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας.

20240606 171148 20240606 170919 20240606 171014

 

Με επιτυχία υλοποιήσαμε την 5η Τυπική επικοινωνία-ενημέρωση με τους γονείς. Οι γονείς συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας που τους δόθηκε, σύμφωνα με το οποίο η Αξιολόγηση γονέων είναι θετική!!Τα ερωτηματολόγια των γονέων φυλάσσονται στο Αρχείο  του Σχολείου, στον φάκελο Συλλογικός προγραμματισμός- Εσωτερική έκθεση Αξιολόγησης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Ζούζουλα Αικατερίνη

Κατηγορίες: Έκθεση αξιολόγησης - Συλλογικός προγραμματισμός. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.