Θεματική: Ο Χειμώνας, το τοπίο αλλάζει!!

20240123 12485520240124 09065520240119 110715

Τα παιδιά οργάνωσαν τον πίνακα αναφοράς τα ίδια αξιοποιώντας ήδη δικά τους έργα και υλικά της τάξης.

20240115 091523

Επίσης εργάστηκαν με δημιουργικό τρόπο σε φύλλο εργασίας  Α4 που τους δόθηκε όπου αξιοποιώντας προυπάρχουσες γνώσεις εντόπισαν την εποχή που βρισκόμαστε και ζωγράφισαν κάτι σχετικό.

Μέσα από συζήτηση με την Ολομέλεια της τάξης, η νηπιαγωγός εκμαίευσε το τι γνωρίζουν τα παιδιά για τον Χειμώνα.

Π/Μελέτη περιβάλλοντος

20240122 113447

 

Μετά τα παιδιά παρακολούθησαν ένα βίντεο στο You Tube για τον Χειμώνα, όπου τα παιδιά πήραν κάποιες σφαιρικές πληροφορίες για την εποχή.

Μετά η νηπιαγωγός διαβάζει ένα ποίημα για τον Χειμώνα, του Β. Χαρωνίτη, όπου τα παιδιά μαθαίνουν το ποίημα και απαντούν στην ερώτηση της νηπιαγωγού: Τι συμβαίνει το Χειμώνα? Τι πληροφορίες μας δίνει το ποίημα?

20240122 103934

Τα παιδιά εργάζονται σε φύλλο Α4, όπου τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν ότι τους θυμίζει Χειμώνα.

20240122 090357

Τα παιδιά ζωγραφίζουν και με δημιουργικό τρόπο γράφουν τη λέξη: ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Οι μήνες του Χειμώνα

20240122 080112

Ρουτίνες Ημερομηνία

Τα παιδιά λέγοντας την ημερομηνία εντοπίζουν τον μήνα της εποχής.

Με αφορμή το παραπάνω η νηπιαγωγός λέει στα παιδιά: το ξέρετε ότι τον μήνα τον Ιανουάριο τον λέμε και αλλιώς? Θέλετε να μάθετε πως τον λέμε? Τα παιδιά είπαν ναι και η νηπιαγωγός τους λέει ας το ανακαλύψουμε μαζί..

Τους παρουσιάζει λοιπόν ένα φύλλο εργασίας, σταυρόλεξο όπου είναι γραμμένες και οι δύο λέξεις και τους λέει: για να μου πείτε που λέει ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ? Πως θα το βρείτε? Τα παιδιά είπαν από το πρώτο γράμμα και έτσι έδωσαν τη σωστή απάντηση.

Μετά τους λέει, μήπως η άλλη λέξη που έχει στο σταυρόλεξο είναι η λέξη που ψάχνουμε? Διαισθητικά τα παιδιά είπαν: Ναι. Πάμε φωνούλα, φωνούλα να την ανακαλύψουμε.. Την ανακαλύψαμε, τα παιδιά το χάρηκαν πολύ και άρχιζαν να λένε Ιανουάριος- Γενάρης.

20240122 111946

Στη συνέχεια εργάστηκαν στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας με το σταυρόλεξο

20240125 095638

Επίσης τα παιδιά εργάστηκαν σε χαρτί Α4, όπου είχαν την ευκαιρία αρχικά να παρατηρήσουν τη γραφή του μήνα Ιανουάριος (μικρά-μεγάλα γράμματα), έγινε σχετική συζήτηση με την ολομέλεια ώστε τα παιδιά μέσα από παραδείγματα από καρτελάκια στην τάξη να αντιληφθούν την ύπαρξη των μικρών και κεφαλαίων γραμμάτων και έπειτα να ασκηθούν στην αντιγραφή της λέξης.

20240126 103948

Καιρικές συνθήκες της εποχής :ενδυμασία-μέσα θέρμανσης

Καιρικές συνθήκες

Ρουτίνες

Ο καιρός της ημέρας

Τα παιδιά μιλούν στην τάξη για τον καιρό της ημέρας με βιωματικό τρόπο αναφέροντας το πολύ κρύο που κάνει, παρατηρώντας από το ανοικτό παράθυρο της τάξης αναφέρουν τα σύννεφα στον ουρανό και τον δυνατό αέρα.

20240126 103153

Εντοπίζουν λοιπόν τον καιρό και τον καταγράφουν με τα αντίστοιχα καρτελάκια του καιρού, καθώς και το ντύσιμο της εποχής.

Χειμώνας και Τέχνες(Ζωγραφική-Μουσική)

20240124 090655 20240123 124855

Στη συνέχεια η νηπιαγωγός λέει στα παιδιά: θέλετε να δούμε κάποιους πίνακες ζωγραφικής για τον χειμώνα, να ακούσουμε μουσική για τον Χειμώνα.

Τα παιδιά παρακολουθώντας τα σχετικά βίντεο παίρνουν περισσότερες πληροφορίες για τον καιρό του Χειμώνα(χιόνι, χιονοθύελλα κ.λ.π.) εμπλουτίζοντας το γλωσσικό τους λεξιλόγιο για τον καιρό του Χειμώνα αλλά αντιλήφθηκαν πως το φυσικό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει πηγή για καλλιτεχνική έμπνευση. Έτσι γνώρισαν και τον κλασσικό μουσικό Vivaldi.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

20240129 102649

Η Νηπιαγωγός λέει στα παιδιά γνωρίζετε τη λέξη θερμόμετρο? Έχετε δει θερμόμετρο? που, πως το χρησιμοποιήσατε και γιατί? Τα παιδιά ανακαλώντας βιωματικές εμπειρίες τους απάντησαν στις ερωτήσεις και κατέληξαν στο συμπέρασμα: ότι το θερμόμετρο μετρά την θερμοκρασία του σώματος.

20240129 102748

Τότε η νηπιαγωγός λέει στα παιδιά: τι λέτε υπάρχει θερμόμετρο που μετρά τη θερμοκρασίας του περιβάλλοντος? Μπορούμε να μετρήσουμε τη θερμοκρασία της τάξης αλλά και τη θερμοκρασία έξω από την τάξη? Τα περισσότερα παιδιά είπαν ναι. Έπειτα η νηπιαγωγός δείχνει στα παιδιά ένα θερμόμετρο και τους λέει να το παρατηρήσουν καλά ώστε να εντοπίσουν τα στοιχεία του.

Μετά την παρατήρηση μπόρεσαν να αναγνωρίσουν το σχήμα του, αριθμούς, την κόκκινη γραμμή στη μέση και με την βοήθεια της νηπιαγωγού να πουν τη θερμοκρασία της τάξης. Η νηπιαγωγός έδωσε και άλλες πληροφορίες στα παιδιά: Μίλησε για τους βαθμούς Κελσίου.  Από το μηδέν και πάνω οι αριθμοί όσο μεγαλύτεροι είναι σημαίνει ότι ο καιρός είναι καλός, στο μηδέν όταν είναι η κόκκινη γραμμή σημαίνει ότι έχουμε πολύ κρύο και αν είναι κάτω από το 0 σημαίνει παγωνιά, χιόνι.

Μετά λέει στα παιδιά: Τι λέτε αν βγάλουμε το θερμόμετρο έξω από την τάξη, θα δείχνει την ίδια θερμοκρασία? η κόκκινη γραμμή θα ανέβει πιο πάνω ή θα αρχίσει να κατεβαίνει? Τα παιδιά αξιοποιώντας τις πιο πάνω πληροφορίες μπόρεσαν και είπαν: θα κατέβει η κόκκινη γραμμή. Προχωρήσαμε στην επαλήθευση της απάντησης των παιδιών βγάζοντας το θερμόμετρο έξω από την τάξη στην μικρή αυλή μας, όπου πραγματικά η γραμμή κατέβηκε από τους 20 βαθμούς στους 8 βαθμούς κελσίου.

Τα παιδιά καλέστηκαν να εργαστούν σε φύλλα εργασίας Α4.

Τα παιδιά γράφουν με δημιουργικό τρόπο τη λέξη ΚΡΥΟ, ΧΙΟΝΙ και ζωγραφίζουν τις εικόνες

20240125 090946 20240131 091927

Επίσης τα παιδιά καλέστηκαν να δημιουργήσουν ένα χειμωνιάτικο τοπίο και να γράψουν τη σχετική θερμοκρασία του. Ακόμη τα παιδιά καλέστηκαν να δημιουργήσουν ένα θερμόμετρο θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

20240124 095322

Π/ΓΛΩΣΣΑ

20240131 103811

Σύνθετες λέξεις με το χιόνι

Τα παιδιά αρχικά παρακολουθούν βίντεο στον υπολογιστή, όπου ακούν σύνθετες λέξεις με τη λέξη χιόνι. Μετά η νηπιαγωγός με παράδειγμα τη λέξη καλημέρα, εξηγεί στα παιδιά τι είναι η σύνθετη λέξη. Τα παιδιά μετά καλούνται να πουν ποιες σύνθετες λέξεις άκουσαν στο τραγούδι. Τα περισσότερα παιδιά ανακάλυψαν τις λέξεις. Μετά η νηπιαγωγός μοίρασε στην ολομέλεια ένα φύλλο εργασίας, όπου τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν τις σύνθετες λέξεις(πρώτο συνθετικό η λέξη: Χιόνι) με τη βοήθεια των δύο εικόνων κάθε φορά και να ζωγραφίσουν τις εικόνες.

20240131 121930

Τα φωνήεντα

Τα παιδιά ακούν σχετικό βίντεο στον υπολογιστή με το τραγούδι: Ήρθε η Παγωνιά. Μέσα από την εκμάθηση του τραγουδιού ασκήθηκαν στην εκμάθηση των φωνηέντων: Α, Ε, Ι, Ο,ΟΥ όπου κατάλαβαν τη δυνατή φωνούλα τους.

Π/ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

20240207 085935 20240207 090042

Οι μικροί ζωγράφοι

Τα παιδιά εκφράζονται με δημιουργικό τρόπο για τον καιρό  του Χειμώνα και συγκεκριμένα για το χιόνι, όπου ακούν τη μουσική του Vivaldi για τον Χειμώνα, εμπνέονται από τον ρυθμό της μουσικής και σχηματίζουν το χιόνι τους στον πίνακά τους.

20240205 092523

Τα παιδιά μέσα από την δράση αυτή κατανοούν τη σύνδεση των Τεχνών της Ζωγραφικής και της Μουσικής.

Τα παιδιά στο τέλος δημιουργούν ένα βίντεο λέγοντας τις καιρικές συνθήκες του Χειμώνα

Το ντύσιμο της εποχής

20240207 092058 20240207 090535 20240207 090630

Τα παιδιά αξιοποιούν τη γωνιά μεταμφίεσης ύστερα από παρότρυνση της νηπιαγωγού, όπου θα ψάξουν να βρουν τα ρούχα -αξεσουάρ του χειμώνα και να τα παρουσιάσουν στην τάξη. Τα παιδιά γίνονται μοντέλα, επιλέγουν ρούχα-αξεσουάρ δημιουργώντας χειμωνιάτικες συνθέσεις ντυσίματος. Τα παιδιά της ολομέλειας κάθε φορά παρατηρούν καλά το μοντέλο και αν διαπιστώσουν ότι λείπει κάτι από τη σύνθεση, το λένε στο μοντέλο και εκείνο το συμπληρώνει στη σύνθεσή του.

Τα παιδιά κατανοούν ότι ο καιρός επηρεάζει και το ντύσιμό μας και ότι το κατάλληλο ντύσιμο λειτουργεί προστατευτικά  για τον άνθρωπο ως προς το κρύο, την παγωνιά, τον δυνατό αέρα, το χιόνι.

Τα παιδιά δημιουργούν βίντεο με τα ρούχα και αξεσουάρ του Χειμώνα

Τα παιδιά εργάστηκαν σε χαρτί Α4

20240206 092738 20240207 104020

Τα μέσα θέρμανσης

20240212 082413 20240212 082346

Τα παιδιά παρακολούθησαν βίντεο στον υπολογιστή σχετικό με τα είδη Θέρμανσης, αναγνώρισαν πολλά από αυτά και έμαθαν όσα δεν γνώριζαν. Έπειτα έγινε σχετική συζήτηση όπου τα παιδιά κατανόησαν την αναγκαιότητά τους κατά την περίοδο του Χειμώνα αλλά και την σωστή χρήση τους η οποία σχετίζεται με την μόλυνση του περιβάλλοντος(αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα). Τα παιδιά μίλησαν για τα μέσα θέρμανσης που έχουν στο σπίτι τους.

20240213 105444 20240213 102130 20240214 085752 20240214 091239

Μετά τα παιδιά εργάστηκαν σε διάφορα φύλλα Α4, όπου ζωγράφισαν τα μέσα θέρμανσης, επέλεξαν και ζωγράφισαν το μέσο θέρμανσης που έχουν στο σπίτι τους, έκαναν αντιστοίχιση των μέσων θέρμανσης με το αρχικό τους γράμμα, βοήθησαν την Μαριλού να βρεί τη σωστή διαδρομή ώστε να φθάσει στο τζάκι για να ζεσταθεί.

Μπήκε Ο Φεβρουάριος, ο Κουτσοφλέβαρος!

20240201 091017 20240201 093908

Η Νηπιαγωγός λέει στα παιδιά ότι ο μήνας αυτός έχει λιγότερες ημέρες 28 ή 29, φέτος θα δούμε από την ημερομηνία πόσες θα έχει.. για αυτό τον λένε και Κουτσό!! Οπότε τον μήνα μπορούμε να τον λέμε: Φεβρουάριο, Κουτσοφλέβαρο που είναι σύνθετη λέξη. Μετά η νηπιαγωγός λέει στα παιδιά  να βρουν από τη σύνθετη λέξη πως αλλιώς μπορούμε να λέμε τον μήνα. Τα παιδιά είπαν αρχικά Κουτσό αλλά μετά είπαν Φλέβαρο και έπειτα από δοκιμές βρήκαν την λέξη: Φλεβάρης.

Ο καιρός άλλαξε ξαφνικά!! Τι συμβαίνει?

Αλκυονίδες ημέρες

20240208 114505 20240208 121232

Τα παιδιά παρακολουθούν σχετικό βίντεο στον υπολογιστή, ακούν και μαθαίνουν για τον μύθο της Αλκυόνας. Τα παιδιά καταλαβαίνουν γιατί έχουμε την αλλαγή του καιρού αν και Χειμώνας! Μαθαίνουν για τις Αλκυονίδες ημέρες, τη διάρκειά τους(10 έως 15 ημέρες) και ότι παλαιότερα γίνονταν κατά τον μήνα Ιανουάριο, αλλά με την κλιματική αλλαγή πλέον γίνονται τον μήνα Φεβρουάριο.

Π/Δημιουργική έκφραση

20240208 125040

Τα παιδιά ζωγραφίζουν την Αλκυόνα

Τα φρούτα του Χειμώνα

20240222 075653 20240222 092835

Τα παιδιά παρακολούθησαν σχετικό βίντεο στον υπολογιστή και αναγνώρισαν φρούτα και λαχανικά του Χειμώνα.

20240222 093104

Εργάστηκαν σε χαρτί Α4

20240222 121107

Αποφασίσαμε στη συνέχεια να ερευνήσουμε σε νέα θεματική την θρεπτική αξία των φρούτων και των λαχανικών..

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Ζούζουλα Αικατερίνη

Κατηγορίες: Θεματική. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.