Υλοποίηση του 2ου Εργαστηρίου στη ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Κλιματική Αλλαγή- Φυσικές καταστροφές-Πολιτική Προστασία

Τίτλος : Σεισμός – και τώρα τι κάνω;

Σύνδεση με τη Βασική Θεματική

(υποθεματική : «Φυσικές καταστροφές, πρόληψη και προστασία».

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου.

  • Δεξιότητες του 21ου αιώνα
  • Δεξιότητες ζωής
  • Δεξιότητες του νου
  • Ψηφιακές δεξιότητες
  • Να υιοθετήσουν κατάλληλες στάσεις φιλικές προς   το περιβάλλον

Το συγκεκριμένο εργαστήριο του  ΙΕΠ υλοποιείται από τη νηπιαγωγό του τμήματος και έχει διάρκεια 7 εβδομάδες(Ιανουάριος-Φεβρουάριος). Όπου χρειάστηκε έγιναν διάφορες παρεμβάσεις ώστε να υλοποιηθεί αποτελεσματικά από το μαθητικό δυναμικό της τάξης, σύμφωνα με το μαθησιακό προφίλ των μαθητών.

1ο Εργαστήριο

20240129 081607 20240119 110720 20240202 125511

Τίτλος: Πρώτη επαφή με το θέμα – Φυσικοί κίνδυνοι(2 διδακτικές ώρες)

Δραστηριότητες

Ενεργοποίηση Ομάδας

Ανακαλυπτική μάθηση

Η Νηπιαγωγός μοιράζει στα παιδιά ένα φύλλο εργασίας με τους φυσικούς κινδύνους και ζητά από τα παιδιά να παρατηρήσουν καλά τις εικόνες και έπειτα να τις πουν τι δείχνει η κάθε εικόνα.

Τα παιδιά μετά την παρατήρησή τους λένε τη γνώμη τους για την κάθε εικόνα και έτσι προκύπτουν οι λέξεις: σεισμός, φωτιά, πλημμύρα, ηφαίστειο,κ.λ.π.

1η Δραστηριότητα

Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη

Έπειτα η νηπιαγωγός θέτει τις εξής ερωτήσεις στην Ολομέλεια: Γνωρίζετε πως λέγονται όλα αυτά που ανακαλύψατε, σε ποια κατηγορία ανήκουν όλες αυτές οι λέξεις? Τι νομίζετε : προκαλούν κινδύνους-καταστροφές στο περιβάλλον, στον άνθρωπο? Πως προκαλούνται και από ποιόν? Μας δημιουργούν ευχάριστα συναισθήματα?

Τα παιδιά σε αυτή τη φάση είπαν τις απόψεις τους, όπως το ότι προκαλούν κινδύνους και καταστροφές και ότι δεν προκαλούν ευχάριστα συναισθήματα.

Η Νηπιαγωγός ευχαριστεί τα παιδιά για την κατάθεση των απόψεών τους και τους λέει: ας τα ψάξουμε όλα αυτά  στον υπολογιστή.

20240129 082155 20240129 094722

Τα παιδιά παρακολουθούν σχετικό βίντεο στον υπολογιστή για τις φυσικές καταστροφές και τα αίτιά τους, ταυτόχρονα γίνεται και συζήτηση και έτσι τα παιδιά μαζί με την νηπιαγωγό δημιουργούν ένα εννοιολογικό χάρτη με τους φυσικούς κινδύνους οι οποίοι έχουν ως συνέπειά τους τις φυσικές καταστροφές

20240129 091054

Κατόπιν τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν τις εικόνες με τους φυσικούς κινδύνους στο φύλλο εργασίας που τους δόθηκε.

20240202 094733

Επίσης τα παιδιά εργάστηκαν σε φύλλο εργασίας όπου καλούνται να ζωγραφίσουν πως φαντάζονται τους φυσικούς κινδύνους-φυσικές καταστροφές.

Τα παιδιά δημιουργούν βίντεο στο ChatterPix.(παρέμβαση από τη νηπιαγωγό)

2η Δραστηριότητα

Ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα

Κατηγοριοποίηση-Αντιστοίχιση

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: φυσικοί κίνδυνοι-φυσικές καταστροφές, και καλούνται με ομαδοσυνεργατικό τρόπο η ομάδα των φυσικών καταστροφών να βρει αντίστοιχες εικόνες στον υπολογιστή, να τις εκτυπώσει και να τις κολλήσει σε χαρτόνι κάνσολ και η άλλη ομάδα πάλι με ομαδοσυνεργατικό τρόπο στο ίδιο χαρτί κάνσολ να αντιστοιχίσει ζωγραφίζοντας τον φυσικό κίνδυνο δίπλα στην σωστή εικόνα της φυσικής καταστροφής.

20240125 122041 20240125 122043

Προετοιμασία της ομάδας

Επεξεργασία πληροφοριών.

20240202 092343

Τα παιδιά των δύο ομάδων πριν ξεκινήσουν όλα μαζί χρησιμοποιώντας το προηγούμενο φύλλο εργασίας τους και τις εικόνες που εκτυπώθηκαν, συζητούν μεταξύ τους, κάνουν συγκρίσεις, μιλούν για τους φυσικούς κινδύνους-φυσικές καταστροφές.

Τα παιδιά αρχίζουν να δημιουργούν:

Η Ομάδα Φυσικών καταστροφών

Πρώτα κολλούν  τις εικόνες των φυσικών καταστροφών που επέλεξαν από τον υπολογιστή, στο αντίστοιχο πεδίο. Έπειτα διαβάζουν τη λέξη π.χ. σεισμός και λέει τη συνέπειά του με την βοήθεια των εικόνων. Η  άλλη ομάδα παρακολουθεί την όλη διαδικασία.

Η Ομάδα Φυσικών κινδύνων

20240202 112913

Μετά την παραπάνω διαδικασία αρχίζει και ζωγραφίζει στο αντίστοιχο πεδίο τον αντίστοιχο φυσικό κίνδυνο.

Τελικό προιόν

20240202 122209

3η Δραστηριότητα εμπέδωσης-Αξιολόγησης(παρέμβαση-προσαρμογή από τη νηπιαγωγό)

Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

Δημιουργία ποιήματος με την βοήθεια της Νηπιαγωγού.

Τα νήπια μαθαίνουν το ποίημα και καλούνται να διακρίνουν και με δημιουργικό τρόπο να γράψουν τους φυσικούς κινδύνους που υπάρχουν στη Γη.(Το ποίημα θα αξιοποιηθεί και σε άλλο εργαστήριο στη συνέχεια).

20240202 122801 20240202 123544

Τελικό προιόν

20240202 125009 20240202 124550 

Τα παιδιά δημιουργούν το Βίντεό τους

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 γνωρίσουν την έννοια του φυσικού κινδύνου
 εκφράσουν την άποψή τους για το ποιοι είναι οι φυσικοί κίνδυνοι
 εκφραστούν ζωγραφίζοντας
 γνωρίσουν ότι ο σεισμός είναι ένας φυσικός κίνδυνος

Αναστοχασμός του εργαστηρίου

Τα παιδιά ήταν συμμετοχικά και δημιουργικά, συνεργάστηκαν όπου χρειάστηκε, ενεργοποίησαν τη σκέψη τους και διατύπωσαν απόψεις, μπόρεσαν να καταλάβουν τις έννοιες: Φυσικοί κίνδυνοι -Φυσικές καταστροφές, έμαθαν ποιοι είναι οι φυσικοί κίνδυνοι.

2ο Εργαστήριο

 

Τίτλος: Τι είναι ο σεισμός;

20240205 105110 20240205 090541

Δραστηριότητα 1η

20240209 092849 20240209 100113 20240209 100604

Tα παιδιά παρακολουθούν στον υπολογιστή το παραμύθι: Τα Καρυδοτσουφλάκια και μετά σε χαρτί Α4 εκφράζονται καλλιτεχνικά για τον σεισμό(παρέμβαση από τη Νηπιαγωγό)

20240212 093133

Μετά τα παιδιά παρακολουθούν σχετικό βίντεο για τον σεισμό στον υπολογιστή, από το Φωτόδεντρο της Γεωγραφίας της Ε Δημοτικού (ενδεικτικάhttp://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2879). Θα σταθούμε περισσότερο στο εσωτερικό της γης (Εικόνα 3) και θα ακολουθήσει συζήτηση. Η συγκεκριμένη παρουσίαση μας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε διαδραστικά με τους μαθητές μας και να συζητήσουμε τις προσωπικές τους εμπειρίες με τους σεισμούς.

Συζήτηση στην τάξη

Μετά τα παιδιά λένε αν έχουν κάποια εμπειρία από σεισμό. Συζητούν για το εσωτερικό της γης. Τα παιδιά λένε πως φαντάζονται το εσωτερικό της γης.

Παιχνίδι για τον σεισμό(αναπαράσταση από τους μαθητές)

Παρέμβαση νηπιαγωγού

20240205 101414

Βίντεο μαθητών

Τα παιδιά χρησιμοποιώντας κομμάτια από παζλ θα κάνουν αναπαράσταση σεισμού κατανοώντας τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του σεισμού.

20240209 090611 20240209 091103

Βίντεο μαθητών

. Έπειτα θα παίξουμε με τις πλάκες της γης. Ο εκπαιδευτικός θα έχει ήδη κατασκευάσει δύο “πλάκες” από φελιζόλ και οι μαθητές θα παίξουν κουνώντας τις δύο πλάκες προκαλώντας σεισμό. Καλό θα ήταν ο εκπαιδευτικός να προσπαθήσει να “ντύσει” τα φελιζόλ έτσι ώστε να προσομοιάζουν με έδαφος. Οι μαθητές ανά δύο θα κρατάνε τα φελιζόλ και θα προσομοιάζουν τις κινήσεις των πλακών της γης ώστε να δημιουργείται ο σεισμός και να αντιληφθούν οι μαθητές τις κινήσεις που κάνουν οι πλάκες της γης. Μπορεί επίσης ο εκπαιδευτικός να προσθέσει αντικείμενα πάνω στα φελιζόλ ώστε να γίνει η αναπαράσταση του σεισμού πιο κατανοητή στις μαθήτριες και στους μαθητές.

Συμπερίληψη

Τα παιδιά μας μαζί με τα παιδιά του 1ου τμήματος του συστεγαζόμενου 32ου Ν/Γ Βόλου στον αύλειο χώρο συνεργάστηκαν και έκαναν την αναπαράσταση του σεισμού.

20240213 103433 20240213 103448

 

2η Δραστηριότητα

Κατόπιν παρακολουθούμε σχετικό βίντεο: παρουσίαση από το Φωτόδεντρο http://photodentro.edu.gr/v/item
/ds/8521/2792 όπου φαίνεται πιο αναλυτικά το εσωτερικό της γης.

20240205 124402

Τα παιδιά θα δουλέψουν στο παρακάτω φύλλο εργασίας.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
Ονοματεπώνυμο :………………………………………………………………….
Ημερομηνία : ……………………………………………………………………….
Το εσωτερικό της γης
Βάψε με διαφορετικά χρώματα το εσωτερικό της γης

Επίσης δούλεψαν

20240205 122649 20240205 122724 20240205 114943 20240205 124217

3η Δραστηριότητα

Τα παιδιά δημιουργούν το εσωτερικό της γης με πλαστελίνη

20240205 130918

Βίντεο μαθητών

 

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι μαθητές /τριες θα :

– έρθουν σε πρώτη επαφή με το φυσικό φαινόμενο του σεισμού

– συζητήσουν προσωπικές εμπειρίες

– γνωρίσουν το εσωτερικό τη γης και θα το αναπαραστήσουν με ζωγραφιές και πλαστελίνες

– γνωρίσουν τα αίτια του σεισμού

– θα αναπαραστήσουν τη σεισμική διεργασία των πλακών μέσα από παιχνίδι

3ο Εργαστήριο

 

  Τίτλος: Ποιος ήταν ο εγκέλαδος; Μύθοι γύρω από τον σεισμό (2 διδακτικές ώρες)

20240212 113814

Δραστηριότητες

 

Δραστηριότητα 1η

20240209 124135 20240209 124618

Τα παιδιά θα παρακολουθήσουν σχετικό βίντεο με δημιουργία μύθων ανά χώρα. Θα ακολουθήσει συζήτηση στην τάξη σχετικά με τους μύθους.

2η Δραστηριότητα

Η Νηπιαγωγός θα δώσει καρτελάκια στα παιδιά με εικόνες σύμφωνα με τους μύθους και τα ονόματα των χωρών. Επίσης σε χαρτόνι κάνσολ έχει γράψει τα ονόματα των χωρών.

20240214 092445 20240214 092449

Τα παιδιά καλούνται αρχικά κάτω από κάθε χώρα να τοποθετήσουν το σωστό καρτελάκι και μετά να λένε το όνομα της χώρας.

20240214 121132 20240214 122131 20240216 105949

Έπειτα λέει στα παιδιά της ολομέλειας να σκεφτούν και να τοποθετήσουν τις εικόνες ανά χώρα σύμφωνα με τους μύθους. Επίσης δημιουργούνται δύο ομάδες που και αυτές κάνουν ακριβώς το ίδιο. Η Νηπιαγωγός τους λέει σας έχω ένα παιχνίδι στον υπολογιστή, που όταν το παίξετε μπορείτε να κάνετε συγχρόνως και όποιες διορθώσεις χρειάζονται στην παραπάνω προσπάθειά σας, κάνοντας έτσι την αυτοδιόρθωσή σας. Θέλετε να το παίξουμε? Τα παιδιά με ενθουσιασμό είπαν : Ναι. Παιχνίδι διαδικτυακό για τους μύθους των λαών αναφορικά στον σεισμό https://learningapps.org/watch?v =pktg3vupa21

Η Νηπιαγωγός εξηγεί στα παιδιά πως παίζεται το παιχνίδι και έτσι τα παιδιά που ήθελαν έπαιξαν ενώ τα άλλα που παρακολουθούσαν πήγαιναν στα υπόλοιπα παιδιά και τους έλεγαν να κάνουν τις όποιες διορθώσεις, ώστε τα παιδιά να καταλήξουν στη σωστή συμπλήρωση των εικόνων ανά χώρα, σύμφωνα με τους μύθους. Έτσι τα παιδιά κατάφεραν με διασκεδαστικό-συνεργατικό τρόπο  να ασκηθούν στην εκμάθηση των μύθων, να συγκρίνουν τα νέα δεδομένα μέσα από το παιχνίδι με την αρχική τους προσπάθεια και να τα αξιοποιούν ως προς αυτοδιόρθωση , ώστε να καταλήξουν σε ένα σωστό ολοκληρωμένο τελικό προιόν.

20240209 130908 20240216 11271120240216 11291820240216 11325120240216 113346

Τελικά προιόντα

20240216 111440

Βίντεο μαθητών

3η Δραστηριότητα

Βίντεο για τον Εγκέλαδο – συζήτηση για τον αρχαίο ελληνικό μύθο του Εγκέλαδου

images 2 images 1

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ζωγραφίζουν τον Εγκέλαδο σύμφωνα με τους μύθους ανά χώρα

20240213 124141

4η Δραστηριότητα

Ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα προέκτασης

20240209 105654

Ο Σεισμογράφος της τάξης μας.

20240209 105939 20240209 111209 20240209 115703 20240209 115724

Τα παιδιά δημιουργούν τον σεισμογράφο της τάξης.

Τελικό προιόν

20240212 121701

Οι μαθητές δημιουργούν το βίντεό τους

 

Τα παιδιά καταγράφουν σεισμό με τον σεισμογράφο τους

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι μαθητές:

Να μάθουν για τους μύθους διαφόρων λαών που συνοδεύουν το σεισμό ανά τον κόσμο και ανά χρονική εποχή

Θα παίξουν ηλεκτρονικό παιχνίδι για τους μύθους

Θα γνωρίσουν λίγο καλύτερα τον ελληνικό μύθο του Εγκέλαδου

Θα ζωγραφίσουν τον εγκέλαδο μέσα από τους μύθους που γνώρισαν ανά χώρα.

Θα δημιουργήσουν τον σεισμογράφο και θα καταγράψουν σεισμό.

 

   Αναστοχασμός

Οι μαθητές συμμετείχαν στο εργαστήριο, συνεργάστηκαν όποτε χρειάστηκε και ευχαριστήθηκαν τις δράσεις τους.

    4ο Εργαστήριο

   Τίτλος: Τι προετοιμασίες πρέπει να κάνω πριν το σεισμό

20240216 124509 20240219 080145 20240219 122204

  Ενεργοποίηση Ομάδας

Μελέτη των οδηγιών των σελίδων 4-5 από την παρουσίαση του ΟΑΣΠ με θέμα ¨Σεισμός : πως μπορούμε να προστατευτούμε”.

20240219 113839

_Μέτρα_Προστασίας_για_παιδιά

– συζήτηση πάνω στο θέμα

Η Νηπιαγωγός υπενθυμίζει στα παιδιά για την προετοιμασία του σχολείου για τον σεισμό(μνημονιακός σχεδιασμός, στερέωση αντικειμένων στην τάξη, προληπτικές ασκήσεις για τον σεισμό)

– παρακολούθηση βίντεο με θέμα οδηγίες προς τα παιδιά με θέμα τον σεισμό.

Τα παιδιά δημιουργούν σε χαρτόνι κάνσολ τις προετοιμασίες πριν τον σειμό του ΟΑΣΠ.

20240220 104155 20240220 105648 20240220 110143

Δραστηριότητα 1η

20240219 093731  20240219 09461120240219 10020720240219 115450

Φτιάχνουμε το βαλιτσάκι του φαρμακείου(παρέμβαση νηπιαγωγού)

 

– Φτιάχνουμε το δικό μας βαλιτσάκι πριν το σεισμό

20240223 09340220240223 093648

Αρχικά δύο παιδιά παρουσιάζουν  τα δύο βαλιτσάκια στην τάξη(φαρμακείο-σεισμού), έπειτα αρχίζουν να βγάζουν τα αντικείμενα από το βαλιτσάκι του σεισμού και να τα παρουσιάζουν στην ολομέλεια.(παρέμβαση νηπιαγωγού)

Μετά τα παιδιά θα παίξουν στον υπολογιστή δύο παιχνίδια από το Φωτόδεντρο με θέμα “Μαθαίνοντας για την αντιμετώπιση του σεισμού” http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6761 και “Παιχνίδι σκοποβολής για τον σεισμό” http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6762 με τα οποία οι μαθητές/τριες καλούνται να αναγνωρίσουν τα χρήσιμα αντικείμενα που πρέπει να  έχουν σε περίπτωση σεισμού. Έπειτα θα φτιάξουμε το δικό μας βαλιτσάκι με τα απαραίτητα εφόδια έκτακτης ανάγκης.

20240216 122411 20240216 122937 20240216 124336

 

Η Ολομέλεια της τάξης εργάστηκε σε χαρτί Α4, όπου καλείται να κυκλώσει τα αναγκαία αντικείμενα για τον σεισμό.

20240219 092835

Τα παιδιά δημιουργούν το βαλιτσάκι του σεισμού(Ολομέλεια της τάξης)

20240220 110839 20240220 113931 20240220 114833 20240220 124124

Τα παιδιά δημιουργούν το βίντεό τους

Το βαλιτσάκι του σεισμού: Ομαδοσυνεργατική διαφοροποιημένη(νήπια της τάξης)

Υποδειγματική δραστηριότητα από τα νήπια στα προνήπια.

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομαδούλες σύμφωνα με τα φύλλα που τους δόθηκαν, κάποια παιδιά ζωγράφισαν τις εικόνες, κάποια έκοβαν και κολλούσαν, επέλεξαν το μέρος που θα κολλήσουν(πάνω-κάτω μέρος στο βαλιτσάκι).

20240223 091244 20240223 091254 20240223 093001 20240223 092933

Σε αυτή την δραστηριότητα τα προνήπια παρακολουθούν τη διαδικασία, όπου τα νήπια καλούνται  να κόψουν τις εικόνες και τις λέξεις και έπειτα να κάνουν αντιστοίχιση εικόνας-λέξης και να τις κολλήσουν. Τα παιδιά πριν αρχίσουν τη δράση τους ρωτήθηκαν από τη νηπιαγωγό με ποιόν τρόπο μπορείτε να πετύχετε την σωστή αντιστοίχιση εκτός από την αναγνώριση των αρχικών γραμμάτων. Οπότε ενεργοποιήθηκε η σκέψη τους και κατάφεραν να βρουν τον τρόπο: Κόβω την εικόνα και αμέσως κολλώ και την λέξη .

– Η δεύτερη διδακτική ώρα θα ξεκινήσει με δύο ακόμα βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=hIKK56lqFkg&t=19s και https://www.youtube.com/watch?v=nYQ9DCR2iQo&t=192s από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με θέμα “Οδηγίες προστασίας από τον σεισμό” και “Εκπαιδευτικό βίντεο για προστασία από τους σεισμούς” .

– Παιχνίδι με θέμα “Σε ισμός οδηγίες προς τους γονείς

https://wordwall.net/resource/16257778 .

– Δημιουργία πίνακα με τις ίδιες οδηγίες ώστε να τον δώσουν στους γονείς τους . (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4)

20240223 121455

Τα παιδιά αποφάσισαν να δημιουργήσουν αφίσα με τις οδηγίες προς τους γονείς πριν τον σεισμό για να την παραδώσουν  στους μαθητές της Α Τάξης και ένα πάζλ για να το παίζουν και από το σπίτι τους(Αναστραμμένη μάθηση)

Τελικά προϊόντα

Αφίσα

A New Design Made with PosterMyWall

λινκ αφίσας

https://www.postermywall.com/index.php/poster/view/36a80ad83c1228ab3de7ffbaea872755

 

 

Πάζλ

 

– ΟΙ τρεις χρήσιμοι αριθμοί σε περίπτωση σεισμού

20240226 120722

Τα παιδιά παρακολουθούν σχετικό βίντεο στον υπολογιστή, όπου πληροφορήθηκαν για τα χρήσιμα τηλέφωνα και τα αντίστοιχα οχήματα.

20240226 112742

Τα παιδιά εργάζονται σε φύλλο Α4

20240226 124132 20240227 093123

Επίσης τα παιδιά αναζήτησαν από το εποπτικό υλικό της τάξης για τα μέσα μεταφοράς, τα αντίστοιχα οχήματα και έκαναν διάφορες αντιστοιχίσεις

20240226 130001 20240226 125822 20240227 095216

Μετά από τους παραπάνω πειραματισμούς των παιδιών, τα παιδιά δημιουργούν το βίντεο για τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

Ακόμη τα παιδιά εργάστηκαν συνεργατικά για τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

20240227 100932 20240227 101215 20240227 101317

Προσδοκόμενα αποτελέσματα

Οι μαθητές/τριες θα :

– προετοιμαστούν για την πιθανότητα ενός σεισμού

δημιουργήσουν το δικό τους βαλιτσάκι με τα απαραίτητα εφόδια έκτακτης ανάγκης

κατασκευάσουν οδηγίες προς τους γονείς τους για τις αλλαγές που πιθανόν να χρειαστεί να κάνουν στο σπίτι τους ώστε να είναι  πιο ασφαλείς

κατανοήσουν ότι μία πρόταση ξεκινά με κεφαλαίο γράμμα και τελειώνει με τελεία

μάθουν για τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης

 

  Αναστοχασμός

Τα παιδιά ευχαριστήθηκαν το εργαστήριο, ήταν συμμετοχικά και συνεργάστηκαν όπου χρειάστηκε.

 

5ο Εργαστήριο

Τίτλος:  Τι κάνω κατά τη διάρκεια του σεισμού;

20240229 084915

Ενεργοποίηση ομάδας(παρέμβαση από τη Νηπιαγωγό)

Η Νηπιαγωγός διαβάζει στα παιδιά το ποίημα: ΟΙ ΦΑΝΕΡΑ ΚΡΥΜΜΕΝΟΙ από προηγούμενο εργαστήριο και στέκεται στην τελευταία στροφή του ποιήματος που λέει όχι πανικός παιδιά, λέγοντας πως μπορούμε στην περίπτωση σεισμού να μην μας πιάσει πανικός! Τι πρέπει να κάνουμε ? Θέλετε να το μάθουμε?

Τα παιδιά είπαν ναι και έπειτα παρακολούθησαν μία παρουσίαση από το Φωτόδεντρο με θέμα “Οι κίνδυνοι σε περίπτωση σεισμού” http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10929

Αφού τα παιδιά είδαν την παραπάνω παρουσίαση έκαναν προσομείωση σεισμού με ένα καρεκλάκι πάνω σε τραπέζι, όπου κατάλαβαν στην πράξη ότι ένα αντικείμενο αν δεν είναι στερεωμένο, μετακινείται κατά την ώρα του σεισμού και γίνεται επικίνδυνο.

20240227 113650

-Ακολούθησε συζήτηση και προτάσεις μαθητών για το τι μπορεί να διορθωθεί στην τάξη μας κατόπιν ελέγχου.

– Μελέτη της αφίσας του ΟΑΣΠ “Μάθετε για τον σεισμό και προστατευτείτε»

20240227 111634 20240227 111741 20240227 112449

Μετά την μελέτη της αφίσας έγινε προσομοίωση σεισμού στην σχολική τάξη, όπου τα παιδιά με βιωματικό τρόπο κατανόησαν τι πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια του σεισμού στην τάξη ανάλογα από το μέρος που βρίσκονται.

Τα παιδιά εργάστηκαν σε χαρτί Α4

20240301 111543 20240301 121428

Εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά δημιουργώντας ένα κολάζ για την ώρα του σεισμού

20240229 125249 20240301 093158 20240301 093204 20240301 093208 20240301 093219

Τελικό προιόν

 20240301 094734  20240301 125122

Επίσης τα παιδιά δημιούργησαν το παρακάτω βίντεο

Παρέμβαση από τη νηπιαγωγό δημιουργία ποιήματος με τίτλο: ΟΧΙ ΠΑΝΙΚΟΣ.

Η Νηπιαγωγός διαβάζει το ποίημα στην τάξη και λέει στα παιδιά της ολομέλειας να πουν τις προτάσεις τους για το πως θα μπορούσαν να το φιλοτεχνίσουν. Τα παιδιά μέσα από συζήτηση κατέληξαν στο παρακάτω:

20240301 124851

Τα παιδιά φιλοτεχνούν το ποίημα με τις οδηγίες

 

Βίντεο μαθητών

Τα παιδιά μαθαίνουν το ποίημα και το δραματοποιούν

 

 

προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

  Οι μαθητές θα:

 γνωρίσουν τον σεισμό βιωματικά

αναλογιστούν τις συνέπειες ενός σεισμού μέσα στην τάξη

προτείνουν λύσεις ώστε να γίνει ο χώρος της τάξης πιο ασφαλής

συμμετέχουν σε προσομοίωση άσκησης σεισμού

αποκτήσουν δεξιότητες προστασίας κατά τη διάρκεια του σεισμού και θα μάθουν να τις εφαρμόζουν σωστά

Αναστοχασμός εργαστηρίου

Τα παιδιά ήταν συμμετοχικά, συνεργάστηκαν όπου χρειάστηκαν, πειραματίστηκαν στο να αποκτήσουν δεξιότητες προστασίας κατά τη διάρκεια του σεισμού και στο να μάθουν να τις εφαρμόζουν σωστά.

 

6ο Εργαστήριο

Τίτλος:   Τι πρέπει να κάνω μετά τον σεισμό;

20240304 081509

ανατρέχουμε στο 3ο μέρος της αφίσας του ΟΑΣΠ ΑΣΠΊΔΑ“ Μάθετε για τον σεισμό και προστατευτείτε” και γίνεται διάλογος

 Διαδικτυακό κρυπτόλεξο (ενδεικτικά https://wordwall.net/resource/16256333 )

20240304 114153 20240304 114244 20240304 11424620240304 114438

 Παρουσίαση από το Φωτόδεντρο με θέμα “Μέτρα προστασίας στο δρόμο” http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10925

20240304 115429

Άσκηση εμπέδωσης(παρέμβαση νηπιαγωγού)

20240304 083614 20240304 083628 20240304 091847

Τα παιδιά εργάζονται ατομικά αλλά και με συνεργατικό τρόπο , κατηγοριοποιώντας τις σωστές και λάθος συμπεριφορές για τον σεισμό.

20240304 08564320240304 08595920240304 090743

Τελικό προιόν

20240304 092818

Τα βίντεο των μαθητών

 

Διαδικτυακό παιχνίδι με θέμα “Μέτρα προστασίας από τον σεισμό στον δρόμο” https://wordwall.net/resource/16997302

Προσδοκόμενα αποτελέσματα

Οι μαθητές/τριες θα :

γνωρίσουν τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν μετά την εκδήλωση ενός σεισμού βιωματικά

συζητήσουν με την οικογένειά τους τις ενέργειες αυτές

 παίξουν διαδικτυακά παιχνίδια

συμμετέχουν σε προσομοίωση συγκέντρωσης της τάξης στον αύλειο χώρο μετά την εκδήλωση ενός σεισμού

 

 

  Αναστοχασμός

Τα παιδιά ευχαριστήθηκαν το εργαστήριο, ήταν συμμετοχικά και συνεργάστηκαν όπου χρειάστηκε. Μπόρεσαν να κατανοήσουν και να πουν τις σωστές και λάθος συμπεριφορές για τον σεισμό.

7ο Εργαστήριο

Τίτλος: Αξιολόγηση – πόσο έτοιμος/η είμαι αν γίνει σεισμός ;

Τραγούδι των Ημισκούμπρια “Σεισμός, φιλαράκο μη σε πιάνει πανικός”. https://youtu.be/zIS0GItfJS4 .

Tα παιδιά ακούν το παραπάνω τραγούδι και δημιουργούν το δικό τους βίντεο αυτοσχεδιάζοντας, θέλοντας να μεταφέρουν το δικό τους μήνυμα για τον σεισμό.

 Παιχνίδι από το Φωτόδεντρο με θέμα “Σεισμός – Αυτοπροστασία” http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10938

20240314 114728

Στο πλαίσιο της συμπερίληψης πραγματοποίησαν επίσκεψη στο  1ο τμήμα του συστεγαζόμενου 32ου Ν/Γ Βόλου και παρουσίασαν τα  ποιήματά τους για τους φυσικούς κινδύνους και τον σεισμό.(παρέμβαση από τη νηπιαγωγό)

 Δειγματική παρουσίαση μίας άσκησης σεισμού

Υλοποίησαν με επιτυχία την άσκηση σεισμού σύμφωνα με τον μνημονιακό μας σχεδιασμό.

Το συγκεκριμένο εργαστήριο δεξιοτήτων θα συνδεθεί με την γιορτή λήξης του σχολείου μας, όπου οι μαθητές θα επιλέξουν και θα παρουσιάσουν βασικά μέρη του εργαστηρίου.(παρέμβαση της νηπιαγωγού)

Προσδοκόμενα Αποτελέσματα

Οι μαθητές/τριες θα :

τραγουδήσουν

απαγγείλουν ποιήματα

παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των εργαστηριών στους υπόλοιπους μαθητές των σχολείων(οργάνωση έκθεσης) και στους γονείς τους.

 

Αναστοχασμός

Τα παιδιά εμπέδωσαν το συγκεκριμένο εργαστήριο και κατάφεραν να παρουσιάσουν το εργαστήριό τους σε μαθητές και γονείς.

Αναμενόμενο όφελος ως προς το σχολικό κλίμα
Ειδικότερα οφέλη Επίσκεψη της Πυροσβεστικής στο σχολείο μας: Τα παιδιά μας είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το όχημα και τα εργαλεία της πυρασφάλειας, τη στολή και το κράνος του πυροσβέστη. Τα παιδιά υλοποίησαν τη σχετική αφίσαΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 1

 

Αναμενόμενο αντίκτυπο για την ανάπτυξη της σχολικής κοινότητας Στο πλαίσιο της συμπερίληψης έγινε σε συνεργασία με το 1ο τμήμα του συστεγαζόμενου 32ου νηπιαγωγείου, αναπαράσταση του σεισμού στον αύλειο χώρο.

20240213 103448

Τα παιδιά παρουσίασαν τα ποιήματά τους στο 1ο τμήμα του συστεγαζόμενου 32ου Ν/Γ Βόλου

20240314 114728

Αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα
Προσαρμογές για τη συμμετοχή και την ένταξη όλων των μαθητών Έγιναν αρκετές προσαρμογές ώστε να υπάρχει ζωτικός χώρος δράσης όλων των μαθητών. ενδεικτικά δημιουργία ποιήματος για τους φυσικούς κινδύνους., δημιουργία βίντεο όπου τα παιδιά λένε τους φυσικούς κινδύνους, δημιουργία βίντεο αναπαράστασης του σεισμού με κομμάτια από παζλ, δημιουργία: βαλιτσάκι φαρμακείου, δημιουργία ποιήματος για τους φυσικούς κινδύνους, τον σεισμό.
Φορείς και άλλες συνεργασίες που θα εμπλουτίσουν το σχέδιο δράσης Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της συμπερίληψης ύστερα από κοινό κάλεσμα των δύο συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων 10ο και 32ο, ήρθε το όχημα πυρασφάλειας στο σχολείο μας, όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για το πολύτιμο έργο της Πυροσβεστικής καθώς και να δουν από κοντά το όχημα, την  στολή, το κράνος, τη δεξαμενή και αντλία νερού. Τα παιδιά το χάρηκαν πολύ!!   Δημιουργία αφίσας.

Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

20240226 105933 20240226 103905 20240226 104409 20240226 105027 20240226 105127 20240226 105141 20240226 105325 20240226 105625 20240226 110052

Τελικά προϊόντα (ενδεικτικά) των εργαστηρίων που υλοποιήθηκαν

 

20240227 111634 20240227 112449 20240227 111741 20240301 121428 20240301 111543 20240229 084915

20240301 125122 20240301 093219 20240301 093208 20240301 093204 20240301 093158 20240229 125249

20240301 094734 20240301 124851

 

 

20240227 101317

A New Design Made with PosterMyWall

20240219 092835 20240220 124124 20240223 092933 20240223 121455

20240220 110143 20240219 115450

20240216 113346 20240216 111440 20240213 124141 20240209 105654 20240209 115724 20240212 121701

20240129 091054 20240202 094733

20240202 122209 20240202 125009

 

Εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία  που χρησιμοποιήθηκαν εκτός της Πλατφόρμας των Εργαστήρια Δεξιοτήτων του ΙΕΠ.

20240209 092849

20240219 115450

20240304 092818

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Ζούζουλα Αικατερίνη

Κατηγορίες: Εργαστήριο δεξιοτήτων. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.