Συνεργασία γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αρχικά να ευχαριστήσουμε όλους τους γονείς που μας στηρίζουν και λειτουργούν υποστηρικτικά στο εκπαιδευτικό μας έργο, ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί ως προς το κοινό όφελος και συμφέρον των μαθητών μας.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, σύμφωνα με τα φύλλα συνεργασίας που είχαμε δώσει προς συμπλήρωση   από τους γονείς στην αρχή της χρονιάς , κάποιοι γονείς είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν μαζί μας  είτε ως απλοί συνοδοί σε εκκλησιασμό, είτε ως συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική συνεργασία εντός του σχολείου, είτε εκτός σχολείου σε εκπαιδευτικές επισκέψεις -δράσεις.

Ενδεικτικές φωτογραφίες

20231123 100347 20231124 11363920231108 095358

Φωτογραφίες με γονείς από την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την Ομαλή Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό.

20231025 115333 20231122 122650

Η ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Αικατερίνη Ζούζουλα

Κατηγορίες: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.