Έναρξη Πρακτικής φοιτητών, πρόγραμμα Μεντόρων Νηπιαγωγών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΩΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Σοφία Γκόρια
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)
Αργοναυτών & Φιλελλήνων – 38221 Βόλος
Τηλ.: 24210 74716, e-mail: sgkoria@uth.gr
Βόλος, 7/11/2023 Αριθμ. Πρωτ.: 1710
Προς:
Προϊσταμένες/Διευθύντριες & Συλλόγους διδασκόντων
των κάτωθι Νηπιαγωγείων: 10ο, 11ο, 14ο, 32ο Βόλου
Κοιν:
Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Μαγνησίας
Υπόψιν Προϊσταμένου Δ/νσης Π.Ε., κ. Γεωργίου Πολύζου
E-mail: mail@dipe.mag.sch.gr
Αγαπητοί συνάδελφοι & αγαπητές συναδέλφισσες,
Σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά και δύναμη στο παιδαγωγικό σας έργο.
Με την παρούσα επιστολή, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα ήθελα να σας ενημερώσω για
την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) γενικής νηπιαγωγών Ι του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους των
φοιτητριών/τών του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία διεξάγεται στο
πλαίσιο του αντίστοιχου υποχρεωτικού μαθήματος του 5ου εξαμήνου (χειμερινό).
Βασικός στόχος του μαθήματος, είναι οι φοιτητές/τριες να γνωρίσουν το χώρο του
νηπιαγωγείου, να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά και το διδακτικό έργο και να εξοικειωθούν με την παιδαγωγική διαδικασία και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ώστε στο επόμενο εξάμηνο να είναι σε θέση να αναλάβουν οι ίδιοι/ες διδακτικό έργο.
Για το σκοπό αυτό πρόκειται να πραγματοποιηθούν έξι (6) προγραμματισμένες
παρακολουθήσεις στα συγκεκριμένα νηπιαγωγεία του νομού, με τα οποία συνεργαζόμαστε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σε κάθε παρακολούθηση ο/η φοιτητής/τρια παρατηρεί βάσει προκαθορισμένων οδηγών παρατήρησης, οι οποίοι κάθε φορά επικεντρώνονται σε κάποιον παράγοντα της παιδαγωγικής διαδικασίας (π.χ. χώρο και λειτουργία νηπιαγωγείου, μεθόδους και μέσα διδασκαλίας) και εν συνεχεία καταγράφει τα δεδομένα των παρατηρήσεων του. Η καταγραφή των παρατηρήσεων, στόχο έχει τον αναστοχασμό των φοιτητών/τριών σχετικά με το αντικείμενο της παρατήρησης, προκειμένου να εμπλουτιστεί η θεωρητική τους κατάρτιση με παραδείγματα από τη
διδακτική πρακτική και να αναπτυχθούν επαγγελματικά.
Η στήριξή σας στην υλοποίηση αυτών των στόχων υπήρξε σημαντική και αμέριστη στο
παρελθόν, δείχνοντας ιδιαίτερη προθυμία να συνδράμετε στην επίτευξη των στόχων της πρακτικής άσκησης και ευελπιστούμε στην κατανόηση και ανοχή σας και φέτος.
Στο πλαίσιο της αλληλοκατανόησης και τον έγκαιρο προγραμματισμό των σχολικών μονάδων, προκειμένου να μην επιβαρύνουμε επιπλέον τη δύσκολη εκπαιδευτική καθημερινότητά σας καταρτίστηκε, από την υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης γενικής νηπιαγωγών του ΠΤΕΑ του ΠΘ, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, λαμβάνοντας υπόψιν τον σχολικό προγραμματισμό και την εύρυθμη λειτουργία των νηπιαγωγείων, το οποίο περιλαμβάνει τις τοποθετήσεις των φοιτητριών/τών στις συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες (π.χ. ημέρες και ώρες υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητριών/τών στα νηπιαγωγεία).
Ακολουθεί πίνακας με το χρονοδιάγραμμα των έξι (6) παρατηρήσεων κάθε Πέμπτη με έναρξη την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
Το τελικό πρόγραμμα με τα ονόματα των φοιτητών/τριών ανά σχολική μονάδα θα σας
κοινοποιηθεί σύντομα μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία δηλώσεων των μαθημάτων από τους/τις φοιτητές/τριες στη γραμματεία του τμήματος.
2 Εάν στις ανωτέρω ημερομηνίες έχουν προγραμματιστεί τυχόν άλλες δράσεις των
Νηπιαγωγείων, θα σας παρακαλούσα να επιτραπεί στις/ους φοιτήτριες/τές, σε συνεννόηση με τις/τους εκπαιδευτικούς της τάξης, να προσέλθουν στο νηπιαγωγείο στην αμέσως επόμενη διαθέσιμη ημέρα που εσείς θα τους/τις υποδείξετε.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ_ΑΞΟΝΕΣ
α/α Ημερομηνία Περιγραφή
ΠΕΜΠΤΗ
1 9-11-2023 Παρατήρηση στο νηπιαγωγείο- Συμπλήρωση Ο.Π._ΧΩΡΟΣ
2 16-11-2023 Παρατήρηση στο νηπιαγωγείο- Συμπλήρωση Ο.Π._ΠΑΙΧΝΙΔΙ
3 23-11-2023 Παρατήρηση στο νηπιαγωγείο- Συμπλήρωση Ο.Π._ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
4 30-11-2023 Παρατήρηση στο νηπιαγωγείο- Συμπλήρωση Ο.Π._ΜΕΘΟΔΟΙ
5 7-12-2023 Παρατήρηση στο νηπιαγωγείο- Συμπλήρωση Ο.Π._ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
6 14-12-2023 Παρατήρηση στο νηπιαγωγείο- Συμπλήρωση Ο.Π._ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
Να σημειωθεί ότι οι φοιτήτριες/τές λαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία και τη συμπεριφορά που οφείλουν να επιδείξουν κατά την παρουσία τους στο χώρο του νηπιαγωγείου, με γνώμονα το σεβασμό στα πρόσωπα που εμπλέκονται, στο έργο που επιτελείται και στο ρόλο που οι ίδιες/οι καλούνται να αναλάβουν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους σ’ αυτό.
Οι φοιτήτριες/τές οφείλουν να παρευρίσκονται στο νηπιαγωγείο για το χρονικό διάστημα
8:15 π.μ. έως στις 13:00 μ.μ. Προτεραιότητά μας είναι να μην διαταραχθεί το ημερήσιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας και σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μου για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή διευθέτηση τυχόν χρειαστεί.
Σας ευχαριστώ θερμά για την απρόσκοπτη συνεργασία μας και για τη θετική διάθεση που
επιδεικνύετε κάθε σχολικό έτος, προκειμένου να διευκολύνετε την υλοποίηση της Πρακτικής  άσκησης των φοιτητών και συμμερίζεστε τη σπουδαιότητα του θεσμού για τη βελτίωση των παιδαγωγικών δεξιοτήτων των μελλοντικών εκπαιδευτικών.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2421074716 ή 6979983562
και στο e-mail: sgkoria@uth.gr.
Συνημμένα θα βρείτε το έγγραφα με τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διεξαγωγή της
πρακτικής άσκησης των ΑΕΙ γενικά και του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ειδικά1
.
Με εκτίμηση
Σοφία Γκόρια
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)
του ΠΤΕΑ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Υπεύθυνη
Πρακτικής Άσκησης γενικής Νηπιαγωγών ΠΤΕΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΜΕΝΤΟΡΑΣ

Ζούζουλα Αικατερίνη

Κατηγορίες: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.